Sinetöityä laatua

Lisää uskottavuuttasi ja osoita olevasi vastuullinen toimija TIMOCOM-sinettien avulla.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
"Kotisivullamme näkyvä TimoCom ID -asiakasnumero lisää luottamusta toimeksiantajien keskuudessa - laatusinetin tavoin. Olemme saaneet sen avulla jo monia toimeksiantoja."
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Totuus on, että yritykset, jotka voivat osoittaa olevansa TIMOCOMin asiakkaita, löytävät helpommin liikekumppaneita. Kuljetusmarkkinoilla asiakasnumero toimii nimittäin eräänlaisena laatusinettinä. Yksi syy siihen on se, että Euroopan suurimman kuljetusalustan toimittajana TIMOCOM panostaa suuresti turvallisuuteen ja tarkistaa kaikkien asiakkaidensa tiedot. Osoita olevasi luotettava kumppani ja lisää TIMOCOM ID -asiakasnumerosi yrityksesi kotisivulle.

Miten TIMOCOM ID -asiakasnumero lisätään verkkosivustolle?

Se on helppoa. Soita TIMOCOMin asiakaspalveluun +49 211 88 26 88 26 - saat sähköpostiviestin, joka sisältää HTML-koodin henkilökohtaista TIMOCOM ID -tunnustasi varten.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Kotisivullamme olevan TIMOCOM CashCare -sinetin avulla osoitamme selvästi, että vaikeissa tilanteissa TIMOCOM huolehtii maksuvaatimustemme perinnästä.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Jos saatavat jäävät maksamatta, yritys voi joutua nopeasti kriittiseen tilaan. Siihen ei kuitenkaan kannata päätyä. TIMOCOMin CashCare-sertifikaatin avulla voit lisätä maksuvaatimustesi tehoa.

lue lisää

Perintäpalvelumme on rahojesi arvoinen!

Maksamista viivyttelevät asiakkaat ovat jokaisen yrityksen riski. Jos vitkastelevien maksajien kanssa ilmenee ongelmia, TIMOCOM:in asianajaja Alexander Oebel ja hänen tiiminsä astuvat kuvaan. Hänen koko tiiminsä tukee TIMOCOM:in asiakkaita oikeudenkäynnittä tapahtuvassa avoimien saatavien perinnässä. Esim. vuonna 2015 onnistuimme 89% kaikista tapauksista auttamaan velkojia saamaan maksusuorituksen saataviinsa. Lisäksi perintätoimistolla on erittäin tehokas ennalta ehkäisevä vaikutus: se auttaa karkottamaan mahdolliset huijarit jo etukäteen niin, etteivät he koskaan edes hae jäsenyyttä.

Yhdessä pääsemme perille

 • Perintäpalvelua vuodesta 2003 (viranomaisten myöntämä toimilupa).
 • Osaavaa neuvontaa ja tukea.
 • Palvelua omalla äidinkielelläsi.
 • Tehokas ja nopea avointen saatavien perintä.

Hyödynnä perintäpalveluamme. 15,00 €:n suuruisen käsittelymaksun ohella veloitamme Saksan perintölakien mukaisen perintäpalkkiomme vain tuloksellisesta perinnästä (jolloin käsittelymaksua ei veloiteta).

Sopimus digitaalisesta TIMOCOM CashCare -sinetistä

 1. TIMOCOM tarjoaa vastaanottajalle maksutta käyttöön TIMOCOM CashCare -sinetin, jota voi käyttää logona laskuissa, kehotuksissa ja sähköpostiallekirjoituksissa tai jonka voi lisätä HTML-koodina Internet-sivulle. Vastaanottaja voi olla ainoastaan yritys/yrittäjä, joka on liikesuhteessa TIMOCOMin kanssa ja jolla on aktiivinen TIMOCOM ID -tunnus.
 2. Sinetin tarkoituksena on tehostaa maksamattomien saatavien perintää ja vauhdittaa maksuprosessia.
 3. Tämä sopimus raukeaa ilman, että TIMOCOM antaa asiasta erillistä selitystä, kun
  1. sinettiä ei käytetä vaatimusten mukaisesti tai esitetään muulla tavoin kuin alla kuvatulla tavalla.
  2. vastaanottaja muuttaa lähdekoodia jollain tavalla.
  3. sinettiä käytetään sivuilla tai asiakirjoissa, joita voidaan käyttää TIMOCOMin tai TIMOCOMin palveluiden arvon alentamiseen, TIMOCOMin immateriaalioikeuksien loukkaamiseen, tai jotka loukkaavat lakeja tai hyviä tapoja.
 4. Jos vastaanottaja loukkaa jotakin kohdan 3 määräyksistä, TIMOCOM nimenomaisesti varaa itselleen oikeuden esittää loukkausta vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia.
 5. Osapuolet voivat perua tämän sopimuksen milloin tahansa syytä ilmoittamatta kunkin kuukauden 15. päivänä sekä kuun lopussa. Käyttöoikeus päättyy joka tapauksessa liikesuhteen päättyessä vastaanottajan ja TIMOCOMin välillä.

Liitä sinetti yrityksesi lähettämiin asiakirjoihin

 • Voit antaa maksuvaatimuksillesi lisää painoarvoa.
 • Voit hyödyntää TIMOCOMin kansainvälisen saatavien hallinnan mukanaan tuomia etuja.
 • Voit hyötyä kansainvälisestä asiantuntemuksesta, nopeudesta ja tehokkuudesta
 • Voit hyödyntää keskimääräistä parempaa onnistumisprosenttia, yli 87 %1,2.
 1. Kun tehtävä annetaan TIMOCOM CashCare -perintäpalvelulle
 2. Vertailun vuoksi: muiden perintätoimistojen onnistumisprosentti on keskimäärin noin 50 % (www.inkasso.de)
Lisää verkkosivullesi selvä merkki maksusinetistä!

Kopioi html-koodi haluamaasi paikkaan verkkosivullasi. Jos tarvitset apua, käänny verkkosivujesi ylläpitäjän puoleen.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
"Ympäristöystävällisellä ns. vihreällä logistiikalla on strategista merkitystä, joka vaikuttaa jo yritysten kilpailukykyyn. Green we can -sinetillä osoitan avoimesti, että ajamme ympäristöystävällisellä tavalla."
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

Oletko TIMOCOMin asiakas! Erinomaista!

TIMOCOM-asiakkaana osoitat nimittäin suoraan toimivasi ympäristöystävällisesti. Kuljetusalustamme avulla vältät tarpeettomia ja ympäristöä rasittavia tyhjänä ajoja.

Ja nyt voit osoittaa sen vihreää valkoisella! Osoita toimeksiantajille, että olet luotettava kumppani logistiikan lisäksi myös ympäristöasioissa.

lue lisää

TIMOCOMin Green we can -sinetin sopimus

Voit lisätä TIMOCOMin Green we can -sinetin verkkosivustollesi ja siten painottaa sitä, että toimit kestävän kehityksen mukaisesti. Ennen TIMOCOMin valtuuttaman HTML-lähdekoodin käyttöä verkkosivustollasi sinun on hyväksyttävä seuraavat sopimusvelvoitteet.

 • TIMOCOM tarjoaa vastaanottajalle Green we can -sinetin HTML-koodin maksutta käyttöön. Vastaanottajalla on oikeus lisätä se verkkosivustolleen ja esitellä sitä verkkosivustollaan.
 • Green we can -sinetin tarkoituksena on lisätä ympäristötietoisuutta ja edistää ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntää.
 • Tämä sopimus raukeaa ilman, että TIMOCOM antaa asiasta erillistä selitystä, kun
  1. Green we can -sinettiä ei käytetä vaatimusten mukaisesti tai esitetään muulla tavoin kuin alla kuvatulla tavalla.
  2. vastaanottaja muuttaa lähdekoodia jollain tavalla.
  3. Green we can -sinettiä käytetään sivuilla, joita voidaan käyttää TIMOCOMin tai TIMOCOMin palveluiden arvon alentamiseen, TIMOCOMin immateriaalioikeuksien loukkaamiseen, tai jotka loukkaavat lakeja tai hyviä tapoja.
 • Jos vastaanottaja loukkaa jotakin kohdan 3 määräyksistä, TIMOCOM nimenomaisesti varaa itselleen oikeuden esittää loukkausta vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia.
 • Osapuolet voivat perua tämän sopimuksen milloin tahansa syytä ilmoittamatta kunkin kuukauden 15. päivänä sekä kuun lopussa.
Nyt voit lisätä Green we can -ympäristösertifikaatin verkkosivustollesi!

Kopioi html-koodi haluamaasi paikkaan verkkosivullasi. Jos tarvitset apua, käänny verkkosivujesi ylläpitäjän puoleen.

TIMOCOM Green We Can
Ylös