skip navigation

Koronavirus: Miten tuotanto ja kauppa pystyvät selviytymään kuormatilakapasiteettipulasta

Koronavirus vaikuttaa kuljetuskapasiteettiin Euroopassa: kuormatilan ja tavaroiden kysyntä Euroopasta kasvaa.

jaa ...
31.03.2020

Koronaviruksen leviäminen vaikuttaa yhä enemmän maanteiden tavaraliikenteeseen Euroopassa. FreightTech-yritys TIMOCOMin kuljetusbarometri osoittaa tällä hetkellä kansainvälisten rahtitarjousten voimakasta kasvua.

Turvatun liiketoiminnan edellytyksenä on laatia toimitusreitit mahdollisimman monipuolisiksi jo etukäteen. Erilaisilla toimintavaihtoehdoilla toimitusten pullonkaulat voidaan välttää.
jaa ...

Säilyvien elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden kasvaneen kysynnän vuoksi kuljetuskapasiteettia tarvitaan kansainvälisesti nyt tavallista enemmän. Lisäksi edessä olevat vapaapäivät voivat kiristää tilannetta entisestään. Teollisuuden ja kaupan alan tuottajien tulisi valmistautua kuormatilapulaan jo nyt.

 

Yksistään logistiikka-alan kuljettajapula on jo vuosia aiheuttanut kausittaisia pullonkauloja maanteiden tavaraliikenteessä, ja nyt koronaviruksen vaikutukset vielä voimistavat tätä vaikutusta. Tämä käy ilmi myös TIMOCOMin kuljetusbarometrin tiedoista.

Tämän vuoden tammi- ja helmikuussa rahtitarjousten todettiin lisääntyneen koko Euroopassa. Vuoteen 2019 verrattuna tarve kasvoi 9 prosenttia. Helmikuussa 2020 luku kasvoi entisestään, joten TIMOCOMin Smart Logistics -järjestelmässäkin rahteja välitettiin 13 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Kun tarkastellaan koronaviruksesta Euroopassa toistaiseksi eniten kärsinyttä Italiaa, viruksen vaikutukset vahvistavat suuntausta: tammikuussa 2020 rahtia, jonka (lastaus- ja) purkupaikka on Italiassa, kuljetettiin yhteensä 11 prosenttia enemmän kuin samassa kuussa edellisenä vuonna. Helmikuussa 2020 luku kasvoi lisää eli rahtia, jonka (nouto- tai) määräpaikka on Italiassa, kilpailutettiin 34 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Maaliskuun ensimmäisinä viikkoina suuntaus näyttää jatkuvan samana. Monena päivänä rahdin määrä on ollut jo nyt selvästi suurempi verrattuna vuoden 2019 maaliskuuhun. Maanteitse kuljetettavan tavaran tuonti Italiaan on kasvanut ensimmäisten kymmenen päivän aikana 24 prosenttia ja vienti 8 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Sen lisäksi IT- ja tietoasiantuntija TIMOCOMin asiantuntijoiden mukaan Kiinasta toistaiseksi tulematta jääneiden tavaroiden vuoksi tuotteiden kysyntä Euroopasta kasvaa. Kaupan ala on myös kehottanut mm. elintarvikkeiden toimittajia asettamaan saataville entistä suurempia määriä elintarvikkeita ja kulutustavaroita. Baijerin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa on väliaikaisesti väljennetty voimassa olevaa kuorma-autoja koskevaa sunnuntaiajokieltoa, jotta vältetään koronaviruksen leviämisen aiheuttamat tuotteiden saantivaikeudet ja tavarapula. Nämä toimenpiteet koskevat tällä hetkellä koko Saksaa.

 

Jos sama suuntaus jatkuu, kuormatilan kysyntä kasvaa edelleen viikoilla 15 ja 16 pääsiäisvapaiden ja sen myötä tavallista lyhyempien työviikkojen vuoksi.

Monipuoliset toimitusreitit varmistavat liiketoiminnan jatkumisen 

Miten teollisuuden ja kaupan alan yritysten tulisi menetellä nykyisessä tilanteessa?

Ensiksikin on tärkeää säilyttää selkeys ja avoimuus toimitusketjun eri tasoilla arvonmuodostusprosessissa. Tällöin on otettava huomioon seuraavat näkökulmat: Mitä materiaaleja, raaka-aineita tai (rakenne)osia tarvitaan mihinkin tuotteisiin ja missä määrin? Kuinka moneen asiakkaaseen ja keihin heistä asia vaikuttaa? Ketkä toimittajat ovat mukana prosessissa ja missä määrin kapasiteettipula vaikuttaa heihin? Mitä vaihtoehtoja on tällä hetkellä käytettävissä?

Turvatun liiketoiminnan edellytyksenä on laatia toimitusreitit mahdollisimman monipuolisiksi jo etukäteen. Erilaisilla toimintavaihtoehdoilla toimitusten pullonkaulat voidaan välttää. Sen vuoksi logistiikasta vastaavien tulee reagoida tämänhetkiseen kehitykseen ennakoivasti ja tunnistaa sen mahdolliset vaikutukset toimitusketjuihinsa, jotta tarvittaessa käytettävissä on lyhyen aikavälin vaihtoehtoja.

Tässä TIMOCOMin  Smart Logistics -järjestelmästä voi olla apua. Jos esimerkiksi valtuutetulla huolitsijalla ei ole tarjolla enempää kuljetuskapasiteettia,  Smart App Kuormatila -sovelluksen avulla yritykset voivat löytää muutamalla hiiren napsautuksella spot-markkinoilta luotettavan kumppanin yli 43 000 tarkastetun yrityksen joukosta. Yli 130 000 käyttäjää julkaisevat täällä päivittäin jopa 750 000 kansainvälistä rahti- ja kuormatilatarjousta.

 

Bildquelle ©stock.adobe.com_WavebreakmediaMicro

Ylös