Julkaisutiedot

Johtohenkilöt, joilla on valtuudet toimia yrityksen puolesta:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Yhtiön kotipaikka: Düsseldorf
Yhtiön oikeudellinen muoto: rajavastuuyhtiö (GmbH)
Rekisterioikeus: Amtsgericht Düsseldorf, rekisterinumero: HRB 34489
Arvonlisäverotunniste Saksan arvonlisäverolain 27 a §:n mukaan: DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Perintätoiminnan valvontaviranomainen:
Düsseldorfin hovioikeuden presidentti,
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf

Vastuuvakuutus:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Vakuutusnumero: 810.061.870.158
Voimassaoloalue: EU

Vastuuvapauslauseke

TIMOCOMin palvelutarjonta on tarkoitettu yksinomaan yrittäjille ja kaupallista toimintaa harjoittaville.

(1) Vastuunrajoitus

Näiden verkkosivujen sisältö

Näiden verkkosivujen sisältö tuotetaan mahdollisimman huolellisesti. TIMOCOM GmbH (jäljempänä TIMOCOM) ei vastaa näiden sivujen aineiston täydellisyydestä, paikkansapitävyydestä eikä ajankohtaisuudesta kaikissa tapauksissa. Käyttäjä käyttää kaikkea saatavilla olevaa sisältöä omalla vastuullaan. Omalla nimellään kirjoittavien artikkelit ovat heidän omia mielipiteenilmaisujaan, eivätkä aina edusta TIMOCOMin mielipiteitä. Näiden verkkosivujen tiedot eivät missään tapauksessa anna minkäänlaisia vakuuksia tai takuita, myöskään implisiittisiä, mitä tulee TIMOCOMin palveluihin tai tuotteisiin.

Näiden verkkosivujen käytettävyys

TIMOCOM pyrkii tarjoamaan verkkosivuille pääsyn mahdollisimman häiriöttömästi. Kaikesta huolellisuudesta huolimatta ei kuitenkaan voida taata, että palvelun toiminnassa ei ilmenisi milloinkaan häiriöitä. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden muuttaa sivuston tarjontaa tai lopettaa sen.

Ulkopuoliset linkit

Nämä verkkosivut voivat sisältää linkkejä vieraille verkkosivuille.
Kyseisistä verkkosivuista vastaa niiden ylläpitäjä. TIMOCOM on tarkistanut vieraan sisällön lainmukaisuuden linkin asettamisen yhteydessä. Tällöin sisältö oli laillisesti asianmukaista. TIMOCOMilla ei ole minkäänlaista vaikutusta linkitettyjen sivujen tämänhetkiseen tai tulevaan esitysmuotoon tai sisältöön. Ulkopuolisten linkkien asettaminen TIMOCOMin sivuille ei tarkoita sitä, että TIMOCOM omaksuisi linkitetyn sisällön. Palvelun tarjoaja ei voi tarkistaa ulkopuolisia linkkejä jatkuvasti ilman, että sillä olisi konkreettisia todisteita sivujen lainvastaisuudesta. Jos ulkopuolisten linkkien sisältö osoittautuu lainvastaiseksi, linkit poistetaan välittömästi.

Mainokset

Mainosten sisällöstä vastaa niiden laatija, samoin kuin mainostettujen verkkosivujen sisällöstä. Mainosten esittäminen ei tarkoita, että TIMOCOM hyväksyisi ne.

Ei sopimussuhdetta

TIMOCOMin verkkosivujen käyttäminen ei muodosta sopimussuhdetta käyttäjän ja TIMOCOMin välille lukuun ottamatta näiden käyttöehtojen pakollista hyväksymistä. Näin ollen TIMOCOMille ei voida esittää sopimuksista aiheutuvia vaatimuksia.

(2) Tekijänoikeus

Näillä verkkosivuilla julkaistu sisältö ja aineisto on suojattu tekijänoikeksin. Muu kuin Saksan tekijänoikeuslain sallima käyttö on kielletty ilman kirjoittajan tai tekijän kirjallista suostumusta. Tämä koskee erityisesti sisällön kopioimista, muokkaamista, kääntämistä, tallentamista, käsittelemistä tai välittämistä tietokannoissa tai muissa sähköisissä viestimissä ja järjestelmissä. Vieras sisältö ja aineisto on merkitty. Yksittäisen sisällön tai kokonaisten sivujen luvaton kopioiminen tai välittäminen kaupallisiin tarkoituksiin ei ole sallittua, ja se on rangaistava teko.

Linkitys TIMOCOMin verkkosivuille on aina tervetullut, eikä siihen tarvita verkkosivuston tarjoajan suostumusta. Näiden verkkosivujen vierailla sivuilla esittämiseen tarvitaan TIMOCOMin suostumus.

(3) Sovellettava laki

Ainoastaan Saksassa voimassa olevaa lakia sovelletaan.

(4) Erityiset käyttöehdot

Jos näiden verkkosivujen yksittäisten käyttötapausten erityiset käyttöehdot poikkeavat edellä mainituista kohdista (1)-(3), siitä mainitaan kyseisessä kohdassa. Siinä tapauksessa jokaisen yksittäistapauksen kohdalla pätevät erityiset käyttöehdot.

(5) Kuvatiedot

© Milan Noga reco - stock.adobe.com 

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com 

© nd3000 - stock.adobe.com

 © Art_Photo – stock.adobe.com

(6) Ilmoittajien suojelu

Ilmoittajat voivat ottaa meihin yhteyttä nimettömän sähköpostiosoitteen kautta osoitteeseen whistleblowing@timocom.com tai lähettämällä kirjepostia.


Ylös