Anna ja vastaanota toimeksiantojen arviointeja

Arviointitoiminnon ansiosta voit arvioida toimeksisaajien tai toimeksiantajien toimintaa suoritettujen kuljetusten jälkeen Smart Logistics -järjestelmässä. Tällä tavoin sinä käyttäjänä itse edistät järjestelmän avoimuutta – toimeksianto toimeksiannolta.

Kaikille, jotka antavat rahtia kuljetettavaksi

Järjestelmän edut:

 • Lisää turvallisuutta: Positiiviset arviot viestinnästä ja tavaroiden käsittelystä sekä kuormauksen ja purkamisen täsmällisyys antavat sinulle varmuuden siitä, että rahtisi on hyvissä käsissä.
 • Ensimmäinen valinta: Myönteisten arviointien ansiosta kuljetusyrittäjät suosivat yritystäsi toimeksiantajana.
 • Ajansäästö: Järjestelmän muiden käyttäjien arvioiden perusteella voit tehdä entistä nopeamman ja paremman päätöksen siitä, mikä liikekumppani on oikea omalle yrityksellesi.
   

Kaikille, jotka suorittavat kuljetuksia

Järjestelmän edut:

 • Lisää turvallisuutta: Maksujen täsmällisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja viestintää koskevat arviot auttavat sinua valitsemaan liikekumppanisi.
 • Markkina-arvon kasvu: Positiiviset arvioinnit vaikuttavat yrityksesi pisteisiin – ja lisäävät siten kilpailuetuasi.
 • Tehokkuus: Smart Logistics -järjestelmän avoimien arvioiden ansiosta löydät edustavia mielipiteitä potentiaalisista liikekumppaneista keskitetysti.
   

Näin se toimii:

Arvioi suoritetut kuljetustoimeksiannot

Asianomaiset liikekumppanit saavat kuormanpurkamispäivänä ilmoituksen siitä, että ne voivat arvioida toistensa toiminnan tunnetun 5 tähden periaatteen mukaisesti. Jäljitettävyyden vuoksi toimeksiannot on käsiteltävä Kuljetustoimeksiannot-sovelluksen kautta. Kuljetustoimeksiannon yksityiskohdissa voit antaa oman arviosi ja tarkastella itse saamasi arvioita.


en-timocom-ratings-feature-screenshot-1
en-timocom-ratings-feature-screenshot-2

Arvioi eri luokat

Toimeksiantaja voi arvioida viestintää sopimuskumppanin kanssa, kuormauksen ja purkamisen täsmällisyyttä sekä tavaroiden ja asiakirjojen käsittelyä.


Toimeksisaaja voi arvioida viestinnän lisäksi myös sopimusten oikeudenmukaisuutta ja maksun täsmällisyyttä.

Yrityksen saamat pisteet ja yksittäiset arviot yritysprofiilissa

Yritysprofiilissa näkyvät yrityksen saamat pisteet, jotka on laskettu toimeksisaajan ja toimeksiantajan arviointien perusteella viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta. Tässä on nähtävissä myös yksittäisten luokkien keskimääräinen arviointi.

en-timocom-ratings-feature-screenshot-3

Miksi arviointitoiminto on niin hyvä:

Haluatko lisätietoja? Annamme sinulle mielellämme lisätietoa:

Usein esitettyjä kysymyksiä

TIMOCOMin arviointitoiminto perustuu liiketoimiin, ts. yrityksiä arvioidaan liiketoimien perusteella.

Toimeksisaajat ja toimeksiantajat voivat arvioida toisiaan, jos Smart Logistics -järjestelmässä on kummankin sopimuspuolen hyväksymä kuljetustoimeksianto. Näin varmistetaan, että sopimuspuolet ovat todella toteuttaneet toimeksiannon yhdessä.

Arvioidessasi toimeksisaajan toimintaa voit arvioida seuraavia seikkoja:

 • Viestintä ajojärjestelijän kanssa
 • Kuormauksen ja purkamisen täsmällisyys
 • Tavaroiden käsittely
 • Asiakirjojen käsittely

Arvioidessasi toimeksiantajan toimintaa voit arvioida seuraavia seikkoja:

 • Viestintä
 • Oikeudenmukaiset sopimusjärjestelyt
 • Maksu

Kukin luokka sisältyy myös kokonaisarviointiin. Arvioimattomia alaluokkia ei sisällytetä laskentaan.

Ei, et voi kommentoida arviointia. Jakaminen alaluokkiin mahdollistaa eriytetyn arvioinnin, joten kommenteista voidaan luopua. TIMOCOM ei voi tarkistaa kommentteja, joten on olemassa vaara, että julkaistaan loukkauksia tai valheellisia väitteitä, joilla on pahimmassa tapauksessa haitallinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan.

Tavoitteena on varmistaa, että toimeksisaajat ja toimeksiantajat ovat tosiasiallisesti toteuttaneet toimeksiannon yhdessä, jotta vältetään arviointituloksen manipulointi.

Yrityksen arviointi asianomaisen kuljetustoimeksiannon osalta on mahdollista toimeksiannon kuormanpurkamispäivänä.

Ei. Vain arviointitoiminnon käyttöönoton jälkeen suoritetut kuljetustoimeksiannot voidaan arvioida.

Yrityksen pistemäärä lasketaan toimeksisaajan arvioinnin ja toimeksiantajan arvioinnin keskiarvon perusteella.

Toimeksiantajan tai toimeksisaajan arviointiin sisällytetään kaikki liiketoimien (kuljetustoimeksiantojen) arvioinnit viimeisten 12 kuukauden ajalta.

Yrityksen saama pistemäärä näytetään, kun arviointeja on tehty vähintään viisi.

Heti kun arviointi on mahdollista, Smart Logistics -järjestelmästä lähetetään kellosymbolin kautta ilmoitus, ja toimeksiannossa nimetyille yhteyshenkilöille lähetetään myös sähköposti-ilmoitus. Jos yhteyshenkilöä ei ole nimetty, kaikki yrityksen käyttäjät saavat ilmoituksen kellosymbolin kautta ja sähköposti-ilmoituksen (edellytys: hyväksyntä asetuksissa). Lisäksi edellä mainittujen kanavien kautta lähetetään yhden kerran muistutusviesti.

Arviointia voi muuttaa arviointijakson loppuun saakka niin kauan kuin arviointi on tallennettu mutta ei vielä annettu lopullisesti.

Sopimuskumppanilla on mahdollisuus pyytää korjausta yhden kerran. Pyynnön voi lähettää suoraan Smart Logistics -järjestelmässä kuljetustoimeksiannon yksityiskohtaisen näkymän kautta (kohta "Arviointi"). Suosittelemme, että otat henkilökohtaisesti yhteyttä sopimuskumppaniin ja selität suoraan pyyntösi syyt.

Julkaisemisen jälkeen arviointi sisällytetään suoraan yrityksen pistemäärään, vaikka myöhemmin esitettäisiinkin korjauspyyntö ja se on vielä avoin. Kun korjaus on tehty, yrityksen pistemäärä lasketaan uudelleen.

Korjauspyyntöön on vastattava 7 päivän kuluessa.

TIMOCOM ei neutraalina alustan tarjoajana voi korjata tai poistaa arviointeja. Ota suoraan yhteyttä sopimuskumppaniisi ja hyödynnä jokaisen arvioinnin yhteydessä käytettävissäsi olevaa korjausvaihtoehtoa.

Kuljetustoimeksiantojen yhteenvedossa voi suodattaa toimeksiannot, joita ei ole vielä arvioitu.

Avointen arviointien määrä näkyy myös päävalikon Arvioinnit-kohdassa. Sitä napsauttamalla siirryt suoraan vielä arvioimatta oleviin toimeksiantoihin.

TIMOCOMin arviointitoiminto perustuu liiketoimiin. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat arvioida toisiaan vain, jos ne ovat todistettavasti toteuttaneet toimeksiannon yhdessä (osoitettu TIMOCOMin toimeksiannoilla).

Tämä vaikeuttaa arviointien manipulointia huomattavasti, koska esimerkiksi kilpailijat eivät voi arvioida toisiaan ilman vastaavaa liiketoimea.

Jos irtisanot sopimuksen, arviointisi katoavat. Myös palatessasi myöhemmin uudelleen asiakkaaksi yrityksesi arviointeja ei voida palauttaa.

Estettyjen yritysten tapauksessa yrityksen arvioinnit ovat kuitenkin edelleen voimassa, ja ne näkyvät eston poistamisen jälkeen taas kaikille asiakkaille Smart Logistics -järjestelmässä.

Sopimuksen keskeytyksen yhteydessä (ei kyseessä irtisanominen) kaikki arvioinnit säilyvät. Yrityksen pistemäärään sisällytetään kuitenkin vain viimeisten 12 kuukauden arvioinnit, joten sopimuksen uusimisen yhteydessä vanhempia arviointeja ei enää oteta huomioon ja pistemäärä voi muuttua.

Ylös