Tietosuojaseloste

Antamalla suostumukseni yritykseni on mahdollisten liikekumppaneiden silmin pätevä ja tarkastettu yritys.  

Suostun siihen, että TIMOCOM GmbH voi välittää tietojani (osoite, ALV-numero, kaupparekisterinumero, nimi) sekä yritykseni maksukykyä koskevia tietoja (esim. luottokelpoisuus, EU-lisenssi, kuljetusvakuutus, MiLog-vahvistus) tai hankkia ne virallisten rekisterien tai SCHUNCK GROUPin kautta vakuutusvahvistuksena. Tällä tarkistetaan alustan yleinen turvallisuus ja tulevat liiketoimet spot-markkinaliiketoiminnassa alustan käyttäjien kanssa. Voin itse päättää, milloin, miten ja kuka voi dokumentoida yritykseni tarkastuksen. Asiakirjani tallennetaan vain TIMOCOMin omiin tietokantoihin. Asiakirjat säilyvät siellä, vaikka palveluntarjoajille myönnettäisiin käyttöoikeus niihin tarkastusprosessin aikana. Olen tietoinen siitä, että voin peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa syytä ilmoittamatta. TIMOCOM huomauttaa, että minulla on oikeus saada, oikaista ja poistaa tietojani, rajoittaa tietojeni käsittelyä tai siirtää ne järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 15–21 artiklat) sekä tehdä reklamaatio valvontaviranomaiselle (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla). 

Ylös