20.06.2016

Ajankohtainen teema: Erotako EU:sta vai ei?

Mitä Iso-Britannian eroaminen EU:sta merkitsisi logistiikkasektorille

(3)

Erkrath, Saksa, 20.06.2016  – EU-kansanäänestys pidetään Iso-Britanniassa juhannuksen korvilla. 23. kesäkuuta britit päättävät saarivaltionsa ja samalla koko muun Euroopan tulevaisuudesta EU:n osalta, selvittämällä tuleeko Iso-Britanniasta ensimmäinen maa, joka poistuu EU:sta vapaaehtoisesti. Ennusteet kansanäänestyksen lopputuloksesta ovat vielä epäselvät, vaikka äänestykseen on enää vain vähän aikaa. Viimeisimpien kyselyiden mukaan EU:sta eroamisen kannattajat ja vastustajat ovat lähes tasoissa. Erityisesti kuljetus- ja logistiikka-ala on huolissaan niin sanotun Brexitin seurauksista.

Yksi asia on selvää: Iso-Britannialla tulee olemaan erityinen rooli EU:n jäsenmaiden keskuudessa. Maalla on oma valuutta, se ei kuulu Schengen-alueeseen ja sillä on vahva taloudellinen suvereniteetti. Samanaikaisesti Iso-Britannian talous on kuitenkin varsin vahvasti kytköksissä EU:hun. Vuonna 2015 yhteensä 43,7% Iso-Britannian viennistä meni EU-maihin ja tuonnin osuus EU-maihin oli 53,1%. EU-maat ja täten EU itsessään on siis selvästi Iso-Britannian tärkein kauppakumppani.

 

Brexit voi olla kallis ratkaisu

Jos Brexit toteutuu ja jos Iso-Britannia haluaa saavuttaa absoluuttisen riippumattomuuden, sillä tulee olemaan maailmanlaajuisia vaikutuksia. Iso-Britannia sulkisi itsensä n. 50 EU:n ja sen ulkopuolisten valtioiden välisten vapaakauppasopimusten piiristä – ja sopimukset täytyisi neuvotella uudelleen. Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama on jo ottanut kantaa asiaan huhtikuussa toteamalla, että britit "joutuisivat jonon perälle" uusissa kahdenvälisissä neuvotteluissa. Kaupankäynnin rajoitukset nostavat maahantuonnin hintoja ja teollisuuden ja kaupan alan yritykset, joiden liiketoiminta perustuu maahantuontiin, kärsisivät vaikutuksista ja viime kädessä myös kuluttajat. Täten seuraukset eivät pelkästään kosketa vientiä vaan myös kotimaan teollisuutta ja kauppaa. Eli seuraamukset koskevat ennen kaikkea Brittejä, mutta ne vaikuttaisivat myös koko muun Euroopan kauppatilanteeseen.

Todennäköisesti kaikki rajanylittävät prosessit liittyen päivittäisiin yksityistalouksiin mutta myös koko maan talouteen kärsisivät Brexitin vaikutuksesta. Rajatarkastukset täytyisi ottaa jälleen käyttöön, joka tarkoittaisi pitkitettyjä kuljetuksia ja kokonaisuudessaan hitaampia logistiikkaprosesseja.

 

Brexit esimerkille ei ole vielä vertaa

Maria Toft Madsen, Euroopan suurimman kuljetusverkkopalvelu TimoComin Country Manager Northern Europe vastaa myös Iso-Britannian alueesta. TimoComin kuljetusverkkopalvelussa julkaistaan jopa puoli miljoonaa rahti- ja kuormatilatarjousta kaikkialta Euroopasta. Toft Madsenin arvio mahdollisen Brexitin seurauksista on maltillinen: "Tottakai Euroopan kuljetus- ja logistiikkasektori toivoo, että Iso-Britannia pysyy EU:ssa. En kuitenkaan odota, että Brexitistä koituu niin synkkä tilanne kuin mitä monet asiantuntijat siltä odottavat. Me otaksumme rahtitarjouksien määrän laskevan kuljetusverkkopalvelussamme koskien rahteja Iso-Britanniaan sekä Iso-Britanniasta. Siitä huolimatta tilanne tulisi ajan kanssa tasapainottumaan, koska tavaraliikenne Iso-Britannian kanssa luonnollisesti jatkuu. Asiakkaamme EU:ssa epäilemättä jatkavat tavaroiden kuljettamista Iso-Britanniaan aivan kuten muihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin, kuten esimerkiksi Turkkiin ja Norjaan. Punnan arvon ennustettu lasku voisi jopa myötävaikuttaa Iso-Britannian viennin kasvuun. Asiasta ja sen mahdollisista seurauksista voidaan olla monta mieltä, mutta selvää on että kokonaisuudessaan Brexit on aivan uusi tilanne ja täten se ymmärrettävästi herättää monia kysymyksiä ja epävarmuutta kaikkialla Euroopassa."

 

Brittien logistiikka-alan mielipide jakautuu kahtia

Brexit herättää epävarmuutta myös itse Iso-Britanniassa. IMHX:n teettämän kysely antaa osviittaa siitä, mitä ajatuksia Brexit herättää. Ristiriita: Yksilötasolla enemmistö kyselyyn osallistuneista kannatti EU:sta poistumista. Samanaikaisesti he kuitenkin uskovat, että yritysten ja kaupankäynnin kannalta olisi parempi, jos Iso-Britannia pysyy EU:ssa.

Myöskin kysymys siitä, mitä seuraamuksia EU:sta eroamisesta koituisi yrityksille, herättää ristiriitaisia mielipiteitä Iso-Britannian logistiikka-alalla.   Enemmistö (38%) uskoo, että Brexitillä tulisi olemaan negatiivinen vaikutus heidän yritystensä talouskasvuun.  33% arvioi, että sillä ei olisi vaikutusta suuntaan eikä toiseen. Vain viidennes uskoo, että Brexitin toteutuessa siitä on hyötyä talouskasvulle.

 

Analysoitaessa koko vallitsevaa keskustelua, raportteja sekä mielipidekyselyitä Brexitiin liittyen vain yksi asia on näyttää selvältä: Mikään ei ole varmaa. Mitä lähemmäs kansanäänestystä mennään, sitä vaikeammaksi muuttuu selkeiden linjojen ja mielipiteiden suuntauksien arvioiminen. Voimmekin vain toivoa, että loppujen lopuksi Iso-Britannian päätöstä johdattelevat hyvin harkitut perusteet, kun he päättävät näin tärkeästä asiasta.

Lataa lehdistötiedote
Ylös