11.11.2016

Ajankohtainen teema: Kuinka kuormalavojen vaihto toimii Euroopassa

Lavanvaihdon perusteet ja haasteet Euroopassa

(1)

Erkrath, Saksa, 11.11.2016 – EUR-lavat ovat yhä suositumpia. Enemmän kylläkin jatkojalostetussa muodossaan sisustuksessa pöytinä, penkkeinä tai "industrial-tyylisinä" hyllyinä. Kuljetusmaailmassa, jossa puulavoja käytetään niiden alkuperäistarkoitukseen, ovat lavat usein kuitenkin riidan aihe.   Mutta miksi lavoilla sitten on niin huono maine?

EKUPAC GmbH:n tekemän tutkimuksen kohteena olivat uudelleenkäytettävät kuljetus- ja pakkausmateriaalit. Tutkimuksen mukaan vaihtolavojen käyttö on Euroopan kuljetusmarkkinoilla viimeisen 15 vuoden aikana lisääntynyt 280 miljoonasta 550 miljoonaan yksikköön, joten niiden käyttö on täysin välttämätöntä. Saksa on Euroopan johtava maa noin 100 miljoonan puulavan vuosittaisella kierrolla.

Lavaa koskeva ongelma on sen "uudelleenkäyttö", joka käsittää lavoilla kuljetettavien tavaroiden  lavojen vaihdon tyhjiä lavoja vastaan. Kaikki EUR-lavat eivät ole kuitenkaan samanlaisia. Periaatteessa yksinkertaisen lavanvaihtojärjestelmän mukana syntyy kaikesta huolimatta haasteita kaikille tahoille: kuljetusyritykselle alihankkijana, kuorma-auton kuljettajalle, toimeksiannon toimeenpanijalle sekä puretun lastin vastaanottajalle. 

Tyhjiä lavoja vaihdetaan pakattuihin lavoihin, joita vaihdetaan tyhjiin lavoihin jne...

Lavanvaihdon periaate on yksinkertaisesti selostettu. Tuotteet, joita valmistetaan, täytyy myös kuljettaa. Turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi kuormatavarat pakataan ja sidotaan yleensä niin kutsutuille laatustandardin UIC 435/2 mukaisille EUR-lavoille, joissa tavarat sitten siirretään kuorma-autoon.  Tällaisessa tapauksessa tyhjä kuorma-auto ajaa lastauspaikalla ja vie tyhjiä lavoja mukanaan ja sitten tyhjät lavat vaihdetaan jo valmiiksi toisille lavoille pakattuihin tuotteisiin. Tämän jälkeen kuljettaja ajaan täyteen lastatun kuorma-auton sovitulle purkulaiturille, jotta lasti puretaan. Täällä kuljettajan tulisi saada saman verran tyhjiä lavoja mukaansa. 

Näin saadaan toimiva lavojenkiertojärjestelmä, jossa lavoja vaihtuu jatkuvasti. Lisääntyneiden vaatimusten, aina kiristyneiden aikarajoitteiden ja logistiikkaketjun osallisten määrän kasvamisen myötä vaihtoprosessista on kuitenkin tullut huomattavasti monimutkaisempi.

 

Hankaluuksia vaihtojärjestelmässä

Vaihtoprosessi, joka käsittää subjektiivisen laatuarvioinnin, manuaalisen määrän valvonnan ja puulavojen kirjanpidon, kirjataan erilliseen "kuormalavatositteeseen". Tässä asiassa kompastuskiviä on paljon. Haaste, että kuorma-auton kuljettajan olisi kuljetettava 33 vaihdettavaa EUR-lavaa, on kenties kaikista yleisin ongelmatilanteista. Sillä samanaikaisesti kuorma-autolla tulisi kuitenkin olla tarjolla täysi kuormatilakapasiteetti, jos kuljetettava kuorma ei ole lavoille pakattua tavaraa. Erityisesti kansainvälisessä liikenteessä on varauduttava muuttuviin olosuhteisiin. Jos kuljettajalla ei ole tyhjiä lavoja vaihdettavaksi, koska hän ei esimerkiksi saanut niitä edellisellä purkupaikalla, hänellä on seuraavista lastauksista "palettivelkaa", jolloin hän on velvoitettu toimittamaan ne myöhemmin. 

Hankaluuksia syntyy myös silloin, kun vastaanottaja on vastaanottamassa tavaraa purkupaikalla, mutta antaa kuljettajalle liian vähän tai ei ollenkaan vaihtolavoja tai saadut lavat ovat puutteellisessa kunnossa tai jopa rikki. Puutteet täytyy kirjata ja jälkikäteen selvittää. Silloinkin kun palautettujen lavojen määrä ja laatu on kunnossa, aika rampilla on usein niin vähissä että kuormatavaran vastaanottaja yksinkertaisesti lastaa vaihtolavat suoraan kuorma-autoon. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan täytyy itse kantaa vaihtolavat kuormatilasta paleteille tarkoitettuun tilaan. 33 lavaa, jotka painavat 23kg kappaleelta painavat yhteensä 760kg. Byrokraattinen ja lain pykäliä tulkitseva "soutaminen ja huopaaminen", johon liittyy hukkaan mennyttä aikaa, rahaa ja stressiä on täten ennakoitavissa. TimoComin Company Spokesman Marcel Frings vahvistaa tällaiset kokemukset kuljetusverkkopalvelun käyttäjien osalta: "Jotkut käyttäjistämme kirjoittavat jo kuljetusportaaliin tarjouksia syöttäessään lisätietoja-osioon: "ei vaihtoa / no change" informoidakseen potentiaalisia liikekumppaneita siitä, että kuormalavan vaihto ei ole tarpeellinen. Nämä kuljetukset aiheuttavat vähemmän lisätyötä ja siksi ne ovat suositumpia."

 

Paletti 4.0: Kuormalavanvaihto app-sovelluksena

Hankala lavojen manuaalinen vaihtoprosessi nykyisenä automaation ja digitalisoinnin aikakautena on kipeästi modernisoinnin tarpeessa. Tästä syystä Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (Fraunhofer materiaalivirtojen ja logistiikan instituutti, lyhyesti IML) yhdessä Gütegemeinschaft Paletten e.V. (Kuormatavarayhteisö & kuormalava -järjestö, lyhennettynä GPAL):n kanssa otti haasteen vastaan. Yhdessä kehitetty "Pallet Check Express" -sovellus on suunniteltu yksinkertaistamaan ja optimoimaan lavojen vaihtoa huomattavasti. "Käyttäjän tarvitsee vain ottaa kuva lavapinosta, jolloin sovellus laskee ja lähettää automaattisesti luodun vaihtotositteen sähköpostilla. Lavojen tarkan lukumäärän lisäksi tosite sisältää kyseisen vaihdon tapahtumapaikan- ja ajan. Näin vaihto on yksinkertaista, nopeaa, luotettavaa ja digitaalisesti taltioitua", selventää Fraunhofer IML:n diplomi informaatikko ja AutoID-teknologia osaston tiiminvetäjä Martin Fiedler. Tarkan tilastoinnin avulla voidaan säästää huomattavasti aikaa ja kuluja. 

Sovellus on aluksi saatavilla saksaksi ja toimii kaikilla Android- ja Apple-älypuhelimilla. Siihen asti, että mobiiliratkaisu saadaan vakinaistettua osaksi sektoria, lavojenvaihto tulee käsittämään vielä paljon ylimääräistä vaivaa ja monissa tapauksissa johtaa häiriöihin ja ongelmiin. Tästä syystä liikekumppaneiden tulisi olla hyvin perillä käytännöstä ja selvittää jo etukäteen onko vaihto tarpeellinen, ja jos niin missä muodossa.

Lataa lehdistötiedote
Ylös