25.04.2016

Ajankohtainen teema: Kuljetuksista logistiikkaversioon 4.0

Kuljetusala varustautuu tulevaisuutta varten

(1)

Erkrath, Saksa, 25.04.2016 – Huhtikuun alussa mediahuomio oli suurta, kun kuuden kuorma-auton muodostelma ajoi lähes täysin automatisoidusti Euroopan halki. European Platooning Challenge-aloite osoitti tällä mihin suuntaan kuljetus- ja logistiikka-ala on kehittymässä ja myös sen mikä on jo nyt mahdollista. Sillä verkostoituminen sinällään on jo nykyään avain tehokkuuden lisäämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen logistiikka-alalla. 

Nämä ovat kuljetusalan visioita: Rekat, jotka ajavat lyhyellä etäisyydellä edellä ajavan ajoneuvon imussa, reagoivat automaattisesti toisiin tienkäyttäjiin, päivittävät lasketun saapumisajan lastauslaiturille jo ajossa tai lähettävät rahtidokumentit digitaalisesti. European Platooning Challenge-aloitteella otettiin yksi askel lisää kohti logistiikan tulevaisuutta - ajoneuvojen valmistajien toimesta.

Myös muilla kuljetusalan sektoreilla yritykset ovat kehitelleet metodeja optimoidakseen yksittäisten virtojen suorituskykyä ja etenkin verkostoidakseen toimitusketjunsa. Aiheen mielenkiintoisuus vain lisääntyy, kun yritykset eri toimialoilta toimivat yhteistyössä. Sillä ainoastaan näiden tavaravirtojen yhteensovittamisen avulla saavutetaan maksimaalinen synergia.

 

Kuljetuskaluston parempi käyttöaste

Kuormatilan käyttöasteen optimointi ja tyhjäajon välttäminen tulevat entistä enemmän huomion keskipisteeksi European Platooning Challenge-aloitteen myötä. Düsseldorfin "Campus Connectivity"-tapahtumassa ajoneuvojen valmistaja Daimler esitteli erinäisiä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, mitä kuljetusyrityksillä on tarjottavanaan, kun ne linkittävät telematiikkajärjestelmänsä ja ajojärjestelyohjelmansa rahtipörssiin. Kun tulevaisuudessa älykkäät ja kuljetusverkkopalvelun kautta kommunikoivat kuorma-autot tulevat kuvaan mukaan, saavutetaan suurin mahdollinen tehokkuusaste ja kannattavuuden taso.

 

Euroopan suurin kuljetusverkkopalvelu TimoCom on valmistautunut näihin tulevaisuuden näkymiin - nyt puuttuu enää vain kokonaisvaltainen verkostoitujen kuljetusajoneuvojen käyttöönotto. Tosiasia on, että yli 180 telematiikkapalveluiden tarjoajaa on jo linkitetty TimoComin kuljetusverkkopalveluun. Kuljetusverkkopalvelussa rahdinseurantaratkaisu on puolestaan integroitu rahtipörssiin ja tarjouskilpailupalveluun. Lisäksi kuljetus- ja logistiikka-alan yritykset pystyvät linkittämään ajosuunnittelujärjestelmänsä yhteisen rajapinnan avulla suoraan TimoCom-palveluun.

 

Tulevaisuus on jo käsillä

Tämä verkostoituminen merkitsee paljon päivittäisessä työskentelyssä: Kun ajosuunnittelija syöttää kuljetustenhallintaohjelmaansa jonkun buukatun kuljetusvälin ja TimoComin seurantaratkaisun avulla näkee rekan lasketun saapumisajan, niin hän voi aluehakutoiminnon avulla löytää sopivaa kuormaa myös paluumatkalle. Kun älykkäät ja verkostoituneet kuorma-autot tulevat mukaan tähän prosessiin, on ajateltavissa, että ne kommunikoivat automaattisesti kuljetusverkkopalvelun sekä telematiikkajärjestelmän kanssa ja näin pystyvät lähettämään ehdotuksia sopivista paluukuormista ajosuunnittelijoille sillä hetkellä saatavilla olevan tiedon pohjalta.

 

European Platooning Challenge-aloite on synnyttänyt uusia vaikutteita logistiikka 4.0 silmällä pitäen. Yksittäiset yritykset ovat tästä näkökannasta edelläkävijöitä ja pioneereja innovaatioiden suhteen, mutta vasta verkostoituminen ja yhteistyö kaikkien kuljetusketjussa mukana olevien tahojen kesken tulevat lisäämään tulevaisuudessa tehokkuutta ja tuottavuutta entistä enemmän.

Lataa lehdistötiedote
Ylös