21.06.2016

Ajankohtainen teema: Tehokkaampaa kuljetusta EU-alueella kabotaasin avulla?

Säädelty kabotaasiliikenne voi virkistää taloutta ja vähentää tyhjäajon määrää.

(2)

Erkrath, Saksa, 21.06.2016 – Aihe näyttää olevan arka monelle ja usein se leimataan heti "laittomaksi". Itse asiassa ulkomaalaisen yhtiön harjoittamat, jonkun maan sisäiset kuljetuspalvelut: toisin sanottuna kabotaasi, on täysin normaali käytäntö. Monet suhtautuvat kabotaasiin ristiriitaisesti, koska edut menevät myös ristiin. Laillinen kabotaasi ei kuitenkaan ole mitään noituutta.

Se, että kabotaasi on järkevä ja jopa suositeltava käytäntö maantiekuljetuksissa pitäisi olla selvää viimeistään EU:n komission vuonna 2014 tekemän tutkimuksen julkaisun jälkeen. Tutkimuksen perusteella yhä 25 % kaikista kuorma-autoista Euroopan alueella ajavat myös tyhjänä - ja näihin voitaisiin lastata esimerkiksi kabotaasikuormia välttääkseen tyhjiä kilometrejä. Tämän hyödyntämisen osalta osoittautuvat monille kuljetusyrityksille mahdolliseksi esteeksi kontaktien puute eri maissa sekä tiedonpuute koskien tarkkoja kabotaasirajoituksia. Tarjouksista ei näyttäisi olevan pula ja kiitos siitä kuuluu suurille kansainvälisille kuljetusverkkopalveluille kuten TimoComille, jonka kuljetusportaalissa julkaistaan jopa puoli miljoonaa rahti- ja kuormatilatarjousta päivittäin.

 

Kabotaasi: Hyödyllistä tiettyyn pisteeseen asti

2,5 %:n osuudella kabotaasi muodostaa vain todella pienen osuuden kaikista maantierahdeista EU-alueen sisällä, mutta silti se herättää paljon huomiota ristiriitaisissa keskusteluissa. Esimerkiksi Saksassa kuljetusalalla valitetaan usein sitä, että laittoman kabotaasin lopettamiseksi ei ole tarpeeksi valvontaa. Tämän väitteen osoitti kuitenkin vääräksi Andreas Marquardt, Federal Office for Goods Transport (BAG):in presidentti haastattelussa German Transport Journalille (DVZ, numero 26 huhtikuu 2016). Haastattelussa mainitaan pelkästään Saksassa vuonna 2015 tarkastusten jälkeen jaettuja sakkoja, joiden summana on 650 000 €. Marquardtin mukaan kabotaasitoimeksiannot tulevat enimmäkseen länsieurooppalaisilta teollisuuden ja kaupan alan yrityksiltä tai huolintaliikkeiltä, jotka hyödyntävät kuljetusyritystensä ulkomaisten tytäryhtiöiden ajoneuvokantaa. Esimerkiksi vuonna 2013 Iso-Britanniassa kabotaasimääräyksiä kevennettiin entisestään ajoneuvokuljetusten osalta pullonkaulojen välttämiseksi.

Kokemus osoittaa kuitenkin, että monet kuljetusalan palveluntarjoajat eivät yksinkertaisesti halua ottaa kabotaasitoimeksiantoja, koska he haluavat välttää kaikenlaisia sääntörikkomuksia ja mahdollisia sakkoja tai ongelmia, joita ne voivat heille aiheuttaa.  Se ei riitä, että ymmärtää kabotaasia koskevaa EU-säädöstä 1072 vuodelta 2009. Palveluntarjoajien pitää olla myös perillä näitä toimeksiantoja koskevista maakohtaisista säädöksistä. 

 

Nykyiset säädökset ja mahdollisia esimerkkejä

Koko Euroopan talousalueella EU-säädöksen numero 1072/2009 artiklan 8 kappaleen 2 mukaisesti säädös määrittää, että maanrajan ylittävää kuljetusta koskevan lastin purettuaan liikenteenharjoittaja voi ottaa kolme kabotaasiajoa kyseisessä EU-jäsenvaltiossa seuraavan seitsemän päivän aikana.

Esimerkki kabotaasista EU-alueella: Italialainen yritys saa toimeksiannon, jossa he kuljettavat kuormaa Veronasta Innsbruckiin Itävaltaan. Etsiessään sopivaa kuormaa paluumatkalle kuljetusyhtiö käyttää TimoComin kuljetusverkkopalvelun alue-etsintätoimintoa, jonka avulla se löytää houkuttelevia jatkotarjouksia esimerkiksi Innsbruckista Rosenheimiin, Rosenheimista Salzburgiin ja Salzburgista Linziin.

Olisi myös mahdollista ottaa alkuperäisen lastin purkumaassa suoritettavan kolmen toimeksiannon sijaan vain yksi kabotaasitoimeksianto kauttakulkumaassa. Esimerkki: Italialiasta tuleva kuljettaja suorittaa kansainvälisen kuljetuksen Italiasta Unkariin. Tämän jälkeen hän ottaa kabotaasitoimeksiannon Itävallassa Grazista Wieniin. Paluumatka Wienistä Venetsiaan tämän jälkeen lasketaan taasen rajanylittäväksi kansainväliseksi maantien tavarakuljetukseksi.

 

Vinkkejä ja suosituksia

On tärkeää, että kuljettaja kantaa aina mukanaan asiakirjoja, jotka todistavat, että hänellä oli kansainvälinen, maiden rajojen ylittävä toimeksianto ennen kuin hän hyväksyi kabotaasitoimeksiannon. Lisäksi on tärkeää huomata, että rahtikirja toimii todisteena siitä, että kyseessä on parhaillaan yksittäinen kabotaasitoimeksianto. Tämä on olennaisen tärkeää, koska voi hyvin olla niin, että ajoneuvo kuljettaa kolmea erillistä rahtia samaan päätepisteeseen ja jokaisella rahdilla on oma rahtikirjansa. Tässä tapauksessa sallittujen kuljetustoimeksiantojen raja täyttyisi ja uusia kabotaasitoimeksiantoja ei voisi enää hyväksyä. Tähän asti asiat ovat varsin yksinkertaisia.

 

Ongelmat kuitenkin harvoin koskevat kabotaasia itseään vaan enemmänkin jokaisen maan omia määräyksiä. Tämä koskee erityisesti määräyksiä, jotka koskevat itse kuljetussopimusta tai lepotaukoja ja ajoaikoja. Nämä asiat vaativat paljon aikaa ja aiheuttavat päänvaivaa huonosti informoiduille kuljetusalan palveluntarjoajille. Esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa viikoittaisia lepotaukoja ei voi viettää rekan ajohytissä. Näin toimiminen voi johtaa sakkoihin tai jopa vankeuteen. Tämä aiheuttaa sen, että parkkipaikan löytäminen on vaikeaa viikonloppuisin Saksan puolella Belgian ja Ranskan rajoilla. Lisäksi Saksassa, Itävallassa, Norjassa tai (alkaen 1.7.) Ranskassa kabotaasiajojen täytyy täyttää näitä maita koskevat erilaiset vähimmäispalkkavaatimukset.

 

Uusia, vaikkeikaan riskittömiä mahdollisuuksia

Monimutkaiset säädökset ja kovat rangaistukset voivat vaikeuttaa kuljetusajoneuvojen järkevää käyttöä. Sekä EU:n että yksittäisten mukana olevien maiden pitäisi kuitenkin olla kiinnostunut tyhjäajon vähentymisen varmistamisesta, jonka ansiosta turha liikenne ja polttoaineen kulutus vähentyisi. Parempien olosuhteiden luomiseksi kabotaasia varten on olemassa tarve tasapainottaa ylimääräisiä säädöksiä, kuten työntekijöitä koskevaa sosiaalista lainsäädäntöä, ajoneuvoveroja yms. Monista huomioon otettavista säädöksistä huolimatta kuljetusala, joka on yksi kansainvälisimpiä toimialoja, olisi mahdottomuus ilman kabotaasiliikennettä. Käytännössä kuljetusalan yritysten ei pitäisi vältellä kabotaasitoimeksiantoja vaan ottaa asiaankuuluvasti selvää säädöksistä. Näin yritykset pystyvät hyödyntämään monia sen myötä syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia. 

Lataa lehdistötiedote
Ylös