13.01.2015

Euroopan kuljetusmarkkinat liikkuvat pyrähdyksenomaisesti

TimoComin kuljetusbarometri 4. neljänneksellä edellisvuotta heikompi

(1)

Erkrath 13.01.2014 – Same procedure as every year – TimoComin kuljetusbarometrin käyttäytymistä vuoden aikana voidaan hyvinkin kuvailla näillä sanoilla. Kuluvaa vuotta verrattaessa suoraan vuoteen 2013 on kuitenkin selvää, että rahdin osuus koko Euroopan kuljetusmarkkinoilla jää 4. neljänneksen aikana suhdanteesta johtuen keskiarvoa alhaisemmaksi – 45:55.

Kehitys vastaa pääpiirteiltään neljännesvuosiraportin nro 3/2014 ennusteita pienestä heikkenemisestä. Syyskuussa tilanne oli hyvä ja suhde oli 54:46. Sen jälkeen lokakuussa oli havaittavissa heikkenemistä vuosien 2012 ja 2013 tapaan, mutta suhde pysyi kuitenkin vakaalla tasolla, 48:52. "Marraskuussa rahdin osuus pieneni odotettuakin enemmän. Kuun lopussa suhde oli 38:62", TimoComin Chief Representative Marcel Frings sanoo. Koko Euroopan markkinoita tarkasteltaessa suunta oli joulukuussa onneksi jälleen ylöspäin. "Ennustamme kuitenkin, että joulukuussa eli 4. neljänneksen viimeisenä kuukautena rahdin osuus ei vielä nouse kuormatilaa korkeammaksi", Frings sanoo. TimoComin kuljetusbarometrissa rahdin osuus on 45 prosenttia. Taso vastaa vuotta 2012, mutta ei pysty vastaamaan vuoden 2013 lukuihin, jolloin osuus oli 52 prosenttia. Vuoden 2014 päättyessä kuormatilatarjousten osuus on siis seitsemän prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Se vastaa myös TimoComin asiakaskunnan kokemuksia, sillä hienoisen kapasiteettiylijäämän vuoksi kaikki kuljetukset oli mahdollista suorittaa suunnitellusti.

Näin ollen 4. neljännes 2014 jatkoi suhteellisen samaa rataa kuin kolmena edellisvuotena. Lokakuussa, marraskuussa ja joulukuussa oli kuitenkin huomattavissa markkinoiden heilahtelua, ja taaksepäin katsottaessa saman voi huomata koko vuodelta. "Vuoristorataliike tuli tutuksi jo vuonna 2012. Jos tarkastelemme tämän vuoden tapahtumia ja vertaamme niitä viimeisten kahden vuoden takaisiin viikkoarvoihin, meidän tulee lähteä siitä, että vuoden 2015 alussa on luvassa pudotus. Se ei ole vuoden vaihtuessa ollenkaan epätavallista, mutta tarkoittaa kuitenkin rahdin osuuden alenemista 30–35 prosenttiin", Frings sanoo vertaillessaan tilannetta vuoden 2013 alkuun Euroopan markkinoilla.   

Turbulensseista huolimatta Fringsillä on suuret odotukset vuodelle 2015. "Kysyntämme on noin yhdeksän prosenttia edellisvuotta korkeampi. Se viittaa siihen, että Euroopan markkinoiden tilanne on kehittymässä positiiviseen suuntaan", Frings päättää.

Lataa lehdistötiedote
Ylös