23.10.2014

Kuormatilaa hieman yli tarpeen 3. neljänneksellä

Lupaavia merkkejä TimoComin kuljetusbarometrissa

(1)

Düsseldorf 23.10.2014 – TimoComin kuljetusbarometri näytti heinä- ja syyskuun välisenä aikana jälleen ennustettavissa olevan puolensa edellisneljänneksen epätavanomaisen markkinakehityksen jälkeen. Rahdin osuus väheni neljänneksen alussa, elokuun lomakuukautena osuus laski edelleen, ja neljänneksen lopussa rahdin osuus lähti taas nousuun. Kehitys oli tuttua ja odotettua. Lopullinen rahdin ja kuormatilan välinen suhde oli 49:51.

TimoComin kuljetusbarometri seurasi 3. neljänneksen aikana samaa rataa kuin kolmena edellisvuotena. Heinäkuussa rahdin osuus aleni Euroopan kuljetusmarkkinoilla neljällä prosenttiyksiköllä edelliskuukauteen verrattuna. Rahdin ja kuormatilan välinen suhde oli 47:53. Euroopan kuljetusala odotti rahdin osuuden vähenevän markkinoilla sen jälkeen edelleenkin, sillä elokuussa suunta on perinteisesti ollut alaspäin. Monissa Euroopan maissa vietetään elokuussa lomaa, minkä vuoksi kuljetustarpeet ovat vähäisiä. Ja niin myös kävi. Rahdin osuus väheni neljällä prosenttiyksiköllä lisää. Elokuussa TimoComin kuljetusbarometrissa rahdin ja kuormatilan välinen suhde oli 43:57. "Huomionarvoista tässä yhteydessä on se, että niin huonon sään kuin myös Ukrainan ja Venäjän välisen kriisin kaltaiset ulkoiset tekijät eivät elokuuhun mennessä olleet vaikuttaneet kokonaisvaltaisesti tämän vuoden kehitykseen", TimoComin Chief Representative, Marcel Frings, sanoo. "Poikkeuksena ovat tietenkin kyseisillä alueilla kulkevat reitit. Esimerkiksi Venäjältä muihin maihin suuntautuvien rahtien määrä on vähentynyt suuresti."

Rahdintäyteinen loppukiri

Syyskuu oli neljänneksen yllätyskuukausi. Se ei kuitenkaan johtunut siitä tosiseikasta, että sen aikana rahdin osuus nousi jälleen ja johti huomattavaan ylijämään. Markkinat käyttäytyivät nimittäin myös edellisvuosina samalla tavalla. Iloisuutta aiheutti pikemminkin se voimakkuus, jolla TimoComin kuljetusbarometri nousi jälleen positiiviselle puolelle. Rahdin osuus kasvoi Euroopan kuljetusmarkkinoilla syyskuussa peräti 14 prosenttiyksikköä. Syyskuussa suhde oli 57:43, eli rahdin osuus oli tämän vuoden tähän asti korkeimmalla tasolla ja myös korkeimmalla tasolla verrattuna kolmeen edellisvuoteen. Edellytykset ovat siis hyvät vuoden 2014 viimeiselle neljännekselle. Myös Frings näkee asian näin: "Luulemme, että neljännen neljänneksen aikana rahdin suhde heikkenee tavallista vähemmän. Lokakuu tullee täten olemaan hyvinkin syyskuunlainen: rahtirikas. Marraskuussa suunta kääntyy pieneen laskuun, mutta joulukuussa kuljetettavaa on taas enemmän, ja siten myös TimoComin kuljetusbarometri kääntyy uudelleen nousuun."

Lataa lehdistötiedote
Ylös