13.10.2020

7 yleisintä perintään liittyvää kysymystä logistiikka-alalla

Selvennämme, miten kaikki toimii ja kuka maksaa kulut.

Eräs nainen tarkistaa, laskuun saatu maksusuoritus.

Toimeksianto on toimitettu perille ja lasku on laadittu. Tilillä ei kuitenkaan näy maksusuoritusta.

Yksi mahdollisuus viivästelevien maksajien kohdalla on tehdä toimeksianto perintätoimistolle. Siihen liittyy monilla kuitenkin paljon epäselvyyksiä.

Vastaamme tässä palveluilmoituksessa seitsemään yleisimpään kysymykseen, jotka ennen toimeksiannon tekemistä usein esitetään.

Perintäpalvelutoimeksiannon tekeminen kannattaa, kun saatavien hallinta halutaan antaa asiantunteviin käsiin.

Sisältö:

  1. Kuinka monta maksukehotusta on lähetettävä, ennen kuin voi tehdä toimeksiannon perintäpalvelulle?
  2. Mitä tehtäviä perintätoimisto ottaa hoidettavakseen?
  3. Miten toimeksianto perintäyritykselle tehdään?
  4. Miten perintämenettely etenee?
  5. Mitä perintätoimisto ei saa tehdä?
  6. Miten suuret ovat perintämaksut?
  7. Kuka maksaa perintäpalkkion?

 

 

Jos sopimuksessa ei ole muuta sovittu, saatavat erääntyvät maksettavaksi heti. Siitä huolimatta maksuja ei aina suoriteta ajallaan. Syyt siihen ovat erilaisia, mutta seuraukset kaikille osapuolille epämieluisia. Laskun maksu katsotaan myöhästyneeksi 30 päivää eräpäivän jälkeen. Velkojana sinulla on nyt mahdollisuus edetä asiassa esimerkiksi tekemällä toimeksianto perintätoimistolle saadaksesi rahasi. Tässä sinun on hyvä tietää seuraavat seikat:

 

1. Kuinka monta maksukehotusta on lähetettävä, ennen kuin voi tehdä toimeksiannon perintäpalvelulle?

EU-direktiivin mukaan maksuajan umpeuduttua ei tarvitse lähettää enää ollenkaan maksukehotusta. Toimeksiantajan maksu on viivästynyt välittömästi kyseisen ajan jälkeen, ja perintäpalvelujen tarjoajalle voidaan tehdä toimeksianto heti.

Maksukehotusta ei enää tarvitse lähettää, mutta liikesuhteen säilyttämisen kannalta se on varmasti hyvä tehdä. Jos velallinen ei kuitenkaan reagoi toisenkaan maksukehotuksen jälkeen eikä ole vieläkään maksanut laskuaan, ammattimaista saatavien hallintaa kannattaa harkita.

 

2. Mitä tehtäviä perintätoimisto hoitaa?

Perintätoimisto toimii puolueettomana välittäjänä ja siksi molempia asianosaisia pyydetään ottamaan kantaa tapahtuneeseen.  Ensiksi käydään läpi lähetetyt asiakirjat, joiden perustella voidaan todeta, onko vaatimus oikeutettu.

Ammattimainen saatavien hallintapalvelu auttaa asiakkaitaan saamaan rahansa ja hoitaa viestinnän velallisen kanssa. Tällä tavalla on tarkoitus selvittää asia ja/tai saada saatavat maksetuiksi. Perintätoimistolla on myös oikeus neuvotella vaihtoehtoisista maksumenetelmistä, jos velkoja niin toivoo.

Perintäpalvelu saa myös käyttää aktiivisia toimenpiteitä rahan perimisessä. Konkreettisesti se tarkoittaa, että se voi vaatia velallista maksamaan saatavat. 

 

 

3. Miten toimeksianto perintäyritykselle tehdään?

Omista saatavistaan voi ensin huolehtia itse.  TIMOCOM on laatinut sitä koskevan artikkelin, joka sisältää kolme vinkkiä saatavien hallintaan. Ensinnäkin asiakkaaseen kannattaa ottaa itse yhteyttä ja muistuttaa maksuvelvollisuudesta. On kuitenkin viisasta kääntyä jonkun sellaisen puoleen, jolla on kokemusta asiasta, ja vielä parempi, jos tämä on erikoistunut logistiikka- ja kuljetusalalle.  Huolinta- ja logistiikkayritysten tulisi kiinnittää huomioita vastaaviin kriteereihin valintaa tehdessään. Toimeksianto hoituu useimmiten vaivatta sähköpostitse tai verkkolomakkeella. Jotta perintätoimisto voi aloittaa perintätoimenpiteet, toimeksiantoon tulee liittää tarvittavat asiakirjat.  Näihin kuuluvat siis laskut, joihin ei ole saatu maksusuoritusta ja kuljetustilaus tai vastaava asiakirja. Kun liitteet ovat valmiina, asiakkaan on vielä vahvistettava perintäpalvelun toimeksianto. Toimeksiannon ja liitteiden pohjalta perintätiimi voi aloittaa asian käsittelyn.

 

4. Miten perintämenettely etenee?

Kun perintätoimisto on saanut toimeksiantovahvistuksen ja kaikki tärkeät asiaa koskevat asiakirjat, perintätoimisto aloittaa tapauksen käsittelyn.

Se tarkistaa, ovatko asiakirjat asian- ja totuudenmukaisia. Esimerkiksi onko maksuaika todella ylittynyt 30 päivällä? Onko mahdollisesta vahingosta ilmoitettu? Eikö laskua ole maksettu? Perintäpalvelu tarkistaa asiakirjojen perusteella, onko saatava kiistaton ja oikeutettu.

 

Sen jälkeen toimistosta otetaan yhteyttä velalliseen. Hänellä on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä asiasta. Hän voi vahvistaa tai kiistää saatavan ja toimittaa asiakirjat omasta puolestaan. Velallisen kanssa voidaan sopia esimerkiksi myös, että velka maksetaan osamaksulla tai että ainakin osa velasta maksetaan.

 

5. Mitä perintätoimisto ei saa tehdä?

Perintäpalvelu ei saa jakaa oikeutta eli se ei saa langettaa minkäänlaisia tuomioita tai vaatia velalliselta maksusuoritusta suoraan itselleen. Se saa vaatia velalliselta maksusuoritusta, kun saatava on kiistaton. Jos saatava on oikeutettu, velallisen on maksettava maksamatta oleva summa velkojalle.

Perintäyrityksillä ei näin ollen ole muita oikeuksia kuin alkuperäisellä velkojallakaan. Perintäyritykset hoitavat palveluntarjoajana pelkästään yhteydenpidon velalliseen velkojan puolesta. Perintätoimistoilla on tosin oikeusteoreettista kokemusta toimia asiassa välittäjänä, mutta ne eivät ole oikeudellisia neuvonantajia. Jos tapausta on käsiteltävä oikeudessa, perintäyritys ei osallistu siihen.

 

6. Miten suuret ovat perintämaksut?

Kun logistiikkayritys päättää käyttää ammattilaisten saatavien hallintapalvelua, kulujen määrä on rajallinen. Kulut ovat kiinteät ja asianajopalkkiotaulukon mukaiset. Perintätapauksen käsittelyn kustannukset määräytyvät puolikkaasta palkkiotaksasta enintään 2,5-kertaiseen taksaan. Laskentaperusteena on saatavan suuruus. Myös vaikeissa ja erityisen aikaa vievissä tapauksissa käsittelykustannus on enintään 2,5-kertainen taksa. Veloitettava perintäpalkkio on usein kuitenkin keskimäärin 1,3-kertainen taksa. Tämä kuulostaa ensialkuun monimutkaiselta, mutta laskeminen käy nopeasti.

 

Esimerkki: Lähtökohtana on se, että suoritettua kuljetuspalvelua ei ole maksettu. Laskun summa on 500 euroa. Perintämaksut tästä keskivaikeasta tapauksesta, asianajopalkkion ollessa 1,3-kertainen, ovat 58,50 euroa.

 

7. Kuka maksaa perintäpalkkion?

Syitä maksamattomille laskuille on useita, mutta myöhästelevien maksajien pitäisi tietää, että he aiheuttavat toiminnallaan ylimääräistä työtä ja vaivaa. Esimerkiksi maksukehotuksen laatimisesta ja lähettämisestä voi aiheutua byrokraattisia ja taloudellisia rasitteita. Velkoja voi vaatia velallista korvaamaan vaivannäöstä aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä.

EU-direktiivissä määritetään selkeät oikeudet ja velvollisuudet tapauksissa, joissa laskua ei ole maksettu. Olemme esitelleet sinulle tässä TIMOCOMin palveluilmoituksessa perintäkulujen korvaamista koskevat oikeudelliset lähtökohdat. Ne on erityisen tärkeä tietää näin kansainvälisellä alalla kuten logistiikka.

Yhteenveto

Avoimet laskut on luonnollisesti maksettava, erityisesti luotettavan liikesuhteen kannalta. Jos tämä ei jostain syystä toimi, on tärkeää tuntea omat oikeutensa ja käytettävissä olevat vaihtoehdot. Perintäpalvelu-toimeksiannon tekeminen kannattaa, kun saatavien hallinta halutaan antaa asiantunteviin käsiin.

 

Kuljetus- ja logistiikka-alalla saatavien hallinta on kaikkien toimijoiden kansainvälisyyden ja monikielisyyden vuoksi haastavaa. Sen vuoksi TIMOCOMin kansainvälinen perintäpalvelu on erikoistunut huolehtimaan asiakkaistaan kaikkialla Euroopassa. Se toimii puolueettomana välittäjänä 27 kielellä ja auttaa selvittämään tilanteet, joissa kohtaat viivästelevän maksajan.

 

Lue lisää

 

Tästä löydät vielä lisää kiinnostavia linkkejä:

 

Mitä tehdä, kun laskuja ei makseta? Oikeutesi ja velvollisuutesi lyhyesti maksun viivästyessä.

Mitä tehdä, kun asiakas ei maksa?

Pysy taloudellisesti vahvana - Miten suojelet yritystäsi

Lataa lehdistötiedote
Ylös