01.07.2019

TIMOCOM: Liikennealan täytyy verkostoitua vielä paremmin

Euroopan teillä on kuljettajapula ja paljon tyhjäajoa

(2)

Erkrath, Saksa, 01.07.2019 – Liikennöintitalouden entistä parempi digitaalinen verkostoituminen vähentää merkittävästi alan tämänhetkisiä ongelmia, kuten kuljettajapulaa ja tyhjäajojen suurta osuutta Euroopan teillä. Tätä mieltä on IT-palveluita tarjoava yritys TIMOCOM.

”Toimitusketjusta on tultava toimitusvirta, jotta käytettävissä oleva kapasiteetti pystytään hyödyntämään optimaalisesti”, toteaa company spokesman Gunnar Gburek.

Äskettäin päättyneet tämänvuotiset kuljetusalan kansainväliset Transport Logistic -messut, joilla saavutettiin kävijäennätys, osoittivat, että alaa jo vuosia vaivanneet ongelmat ovat edelleen suurelta osin ratkaisematta. Saksan huolinta- ja logistiikkaliitto DSLV varoitti messuilla tarjonnan riittämättömyydestä, joka saattaa vielä kärjistyä lisääntyvän ammattikuljettajapulan vuoksi. Saksan moottoriajoneuvoviraston tietojen mukaan vuonna 2017 kuorma-autot ajoivat Saksassa 154,2 miljoonaa tyhjäajoa. ”Liikennealan täytyy verkostoitua paremmin, jotta käytettävissä oleva kapasiteetti pystytään hyödyntämään optimaalisesti”, TIMOCOMin edustaja Gunnar Gburek kommentoi tämänhetkistä tilannetta.


”Toimitusketjun sijaan on siirryttävä toimitusvirtaan”

Tekoäly -vaikka niin on usein otaksuttu, ei yksin pysty ratkaisemaan ongelmia.  Kysymys on eri yritysosapuolten ja -kumppaneiden yhteistyöstä sekä logistiikkaverkoston prosesseista. Tämän toteuttamiseksi myös pienten ja keskisuurten yritysten peruspalvelut tulee hoitaa digitaalisesti. Toimeksiantokohtaisia tietoja pitäisi pystyä välittämään kaikille kuljetusketjun osapuolille kätevästi, turvallisesti ja helposti.


Vieläkin käytössä oleva faksaus tai sähköpostitse lähetettävät PDF-tiedostot ovat sitä vastoin laajamittaisen verkottumisen esteenä. Gburek: ”Jokainen mediakatkos hidastaa digitalisointia ja sen myötä mahdollisuutta hyödyntää käytettävissä olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.” Toimitusketjusta pitäisi muodostua toimitusvirta, jossa toimitusketjun kaikki tiedot välitetään kohdennetusti ja tehokkaasti ja ketjun kaikki toimijat pystyvät tekemään yhteistyötä digitalisoidussa ympäristössä. Näin kuljetustarvetta pystyttäisiin arvioimaan ja myös ennakoimaan paljon nykyistä paremmin.


Mahdollistaakseen kuljetus- ja logistiikkayritysten siirtymisen digitaaliaikaan TIMOCOM esitteli Transport Logistic 2019-messuilla kattavan kokonaisuuden TIMOCOM Smart App -logistiikkasovelluksia. Sovelluksessa käyttäjät voivat sopia ja käsitellä kuljetustoimeksiantoja digitaalisesti yli 43 000 potentiaalisesta liiketoimintakumppanista koostuvassa verkostossa yhden ja ainoan rajapinnan välityksellä. 

Lataa lehdistötiedote
Ylös