31.07.2014

Markkinakehityksen eriskummallinen käyrä

TimoComin kuljetusbarometri erittäin ailahteleva 2. neljänneksellä

(1)

Düsseldorf 31.07.2014 – TimoComin kuljetusbarometri oli vuoden 2. neljänneksellä täynnä yllätyksiä. Rahdin ja kuormatilan välinen suhde tempoili suunnasta toiseen ja oli osan ajasta huomattavasti edellisvuoden vertailuarvoja alemmalla tasolla. Neljänneksen lopussa rahdin osuus nousi kuitenkin yhtä nopeasti ylös kuin mitä se oli sitä ennen laskenut. Rahdin ja kuormatilan välinen suhde 52:48 olikin loppujen lopuksi toisella neljänneksellä lähes samalla tasolla kuin vuosina 2012 (54:46) ja 2013 (53:47).

Vaihtelevaa, epävakaista ja vuodenaikaan nähden kylmää – säätiedotukseen kuuluvat sanavalinnat sopivat neljänneksen aikana myös TimoComin kuljetusbarometriin. Neljänneksen alussa kuljetusmarkkinat jaksoivat vielä seurata helmikuun ja maaliskuun välillä tapahtunutta muutosta parempaan. Kyseisenä ajanjaksona rahdin osuus kasvoi lähes 25 prosenttiyksiköllä, sillä rahdin ja kuormatilan välinen suhde nousi helmikuun 30:70:stä huhtikuun 54:46:een. Vaikka toukokuun sanotaankin olevan toivoa täynnä, autuus päättyi kuitenkin juuri tuolloin. TimoComin kuljetusbarometrissa rahdin osuus laski 48 prosenttiin ja oli siten yli kymmenen prosenttiyksikköä vuoden 2013 toukokuun tasoa alempana. "Emme todellakaan osanneet ennustaa TimoComin kuljetusbarometrin tuollaista kehitystä toisen neljänneksen ensimmäisten kahden kuukauden aikana", TimoComin Chief Representative Marcel Frings sanoo. "Laskelmissamme odotimme, että rahdin osuus olisi huomattavasti kuormatilaa korkeampi – sen sijaan rahdin osuus Euroopan kuljetusmarkkinoilla laski kuudella prosenttiyksiköllä."

 

Tulvat ja juhlapäivät synkistivät tulosta

TimoCom näkee, että kehitykseen ovat vaikuttaneet lähinnä kaksi toukokuussa esiintynyttä ilmiötä. Ensinnäkin toukokuussa on enemmän virallisia juhlapäiviä kuin minkään muun kuukauden aikana. Eri Euroopan maissa on toukokuun aikana yhteensä 24 työstä vapaata juhlapäivää. Toiseksi Kaakkois-Euroopan kuljetusmarkkinat kärsivät Balkanin tulvista. Tulvakatastrofi Kroatiassa, Serbiassa ja Bosnia-Hertsegovinassa aiheutti suurta haittaa paikallisille ihmisille ja talouksille, mutta se vaikutti myös muihin Euroopan maihin. "Sen vuoksi meidän oli otettava takaisin 1. neljänneksen lopulla sanomamme sanat, joiden mukaan 2. neljännestä leimaisi erittäin suuri rahdin ja riittämätön kuormatilan määrä", Frings sanoo, ja lisää: "Epävakaan ilmaston vahvistamiseksi kesäkuussa oli sitten jälleen tarjolla odottamaton muutos TimoComin kuljetusbarometrissä."

Edellisvuosina rahdin osuus on toukokuun kääntyessä kesäkuuhun näyttänyt aina alaspäin. Vuonna 2013 Euroopan maantiekuljetusmarkkinoilla rahdin ja kuormatilan välinen suhde laski peräti kymmenen prosenttiyksikköä toukokuun 60:40:stä kesäkuun 50:50:een. Sitä edeltävänäkin vuonna lasku oli viisi prosenttiyksikköä. Mutta myös tässä vuoden 2014 toinen neljännes oli ainutlaatuinen. Odotusten vastaisesti TimoComin kuljetusbarometri ponnahti jälleen ylöspäin. Neljänneksen viimeisenä kuukautena rahdin ja kuormatilan välinen suhde Euroopan maantiekuljetusmarkkinoilla oli 54:46.

 

Puolivuotisjakso täynnä yllätyksiä

Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikaisten kokemusten vuoksi 3. neljänneksen ennusteessa ollaan varovaisia: "Lähdemme tällä hetkellä siitä, että tulevan neljänneksen lopussa kuormatilaa on jälleen yli tarpeen. Kesäkuukaudet ja 3. neljännekseen osuva loma-aika ovat perinteisesti aiheuttaneet laskua kuljetusalalla. Syyskuussa rahteja kuljetetaan kuitenkin taas enemmän", Frings sanoo.

Myös vilkaisu TimoComin TC Truck&Cargo® -rahtipörssin absoluuttisiin tarjousmääriin antaa positiivisia viitteitä. Taso on ensimmäisten neljän kuukauden aikana noussut noin 20 prosentilla verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Nimellisesti rahteja on siis enemmän – ja se voi antaa Euroopan kuljetusmarkkinoille lisäsysäyksen eteenpäin.

Lataa lehdistötiedote
Ylös