20.07.2018

Onko kuljettajapulan lisäksi nyt varastoistakin pulaa?

Onko kuljettajapulan lisäksi nyt varastoistakin pulaa? "Ei toki", vahvistaa Gunnar Gburek, TimoComin Company Spokesman.

(3)

Varastotilaa etsivät tahot harmittelevat yhä useammin, että varastotilaa on vaikea löytää. Saksan Tilastokeskuksen mukaan uusien logistiikkatilojen määrä on kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt. Mistä tämä "lisääntyneiden logistiikkatilojen" ja "vähentyneen saatavilla olevan varastotilan" välinen ristiriita siis johtuu? Ja miksei kaikkea vapaata varastotilaa hyödynnetä optimaalisesti? Gunnar Gburek, TimoComin Company Spokesman antaa vastauksia ja ehdottaa toimintatapoja, joiden avulla kaikki logistiikkaliiketoiminnan osapuolet voivat hyödyntää paremmin vapaita kapasiteetteja.

Tuotannon ja kaupan alan yritykset suosivat useimmiten jakelua keskitetysti yhdestä keskusvarastosta minimoidakseen tavaranhallinnan tarpeen. Erityisesti tuotantohuippujen aikaan tämä kuitenkin vähentää joustovaraa ja lisää ajanhukkaa. Tällaisessa tapauksessa keskittämätön varastointi tarjoaa enemmän vaihtoehtoja: käyttämällä varastopörssiä, tuotteet, kuten esimerkiksi suklaiset joulupukit voidaan varastoida jo valmiiksi kulloinkin kyseessä olevalle jakelualueelle.

1. Lyhytkestoisen varastotilan vuokrauksen etuja ei usein tunnisteta

Logistiikkapalveluiden tarjoajat ja heidän asiakkaansa tarvitsevat edelleenkin vuokravarastotilaa pidemmille ajanjaksoille, jotta kiinteät kustannukset pysyvät aisoissa sekä saadakseen suunnitteluvarmuutta. Asiakkaat haluavat kuitenkin hyödyntää myös lyhytkestoista varastointia. Viime kädessä markkinavaihtelut ja niihin liittyvät, vaikeasti etukäteen ennustettavat tuotantohuiput vaativat entistä enemmän joustavia ratkaisuja. Voi käydä esimerkiksi niin, että asiakas tarvitseekin vähemmän tuotteita kuin oli alun perin suunniteltu tai tuotteet tuleekin toimittaa eri osoitteeseen tai myöhempänä ajankohtana. Lyhytkestoiseen vuokraamiseen tarkoitettu varastotila on hyvä väliaikaisratkaisu,

vaikka monet varastopalveluntarjoajat ovat edelleen vastahakoisia vuokraamaan lyhytaikaisesti. Lyhytkestoinen varastointi tarkoittaa usein korkeita kuluja, jotka eivät pitkällä tähtäimellä ole taloudellisesti kannattavia ratkaisuja, koska esimerkiksi hyllytila tai vetolaatikot eivät ole sopivia.  Lyhytkestoisessa varastoinnissa ei kuitenkaan ole olennaisen tärkeää, että kaikki vapaana oleva hyllytilaa hyödynnetään optimaalisesti. Jos vuokra-aika on vain pari viikkoa, voidaan tavarat useimmiten varastoida irtotavarana päällekkäin tai vierekkäin.  Lyhytkestoisen varastotilan markkinat ovat jopa houkuttelevampia, koska aivan kuten kuljetusalan keräilyerienkin osalta, yritykset kasvattavat näin voittomarginaalejaan. Sen lisäksi logistiikka-alan palveluntarjoajat voivat varastopörssin avulla löytää uusia liikekontakteja laajentaakseen liiketoimintasektoriansa.

 

2. Keskittämätöntä varastointia ei usein oteta huomioon

Tuotannon ja kaupan alan yritykset suosivat useimmiten jakelua keskitetysti yhdestä keskusvarastosta minimoidakseen tavaranhallinnan tarpeen.  Erityisesti tuotantohuippujen aikaan tämä kuitenkin vähentää joustovaraa ja lisää ajanhukkaa. Tällaisessa tapauksessa keskittämätön varastointi tarjoaa enemmän vaihtoehtoja: käyttämällä varastopörssiä, tuotteet, kuten esimerkiksi suklaiset joulupukit voidaan varastoida jo valmiiksi kulloinkin kyseessä olevalle jakelualueelle. Näin vältytään pitkiltä kuljetuksilta, jotka ovat entistä kalliimpia ja vaikeita löytää, kun ottaa huomioon tämänhetkisen pulan kuormatilasta. Yritykset voivat reagoida nopeammin ja joustavammin sesonkikauden alkaessa, kun tuotteet ovat jo lähellä jakelualuetta, jossa ne tullaan myymään.

 

3. Lähes kukaan ei hyödynnä väliaikaisvarastointia

Usein kuljetuspalveluiden tarjoajat joutuvat täyteen lastattuna seisomaan pitempään paikallaan, eikä heille tule mieleenkään vuokrata lyhytaikaista varastointitilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että he odottavat tunteja tai joskus jopa päiviä ennen kuin purkupaikan ovet avataan.  Kallisarvoista aikaa menee hukkaan ja pahimmassa tapauksessa myös seuraava kuljetustoimeksianto vaarantuu. Ongelman voi kuitenkin kääntää omaksi eduksi – varastopörssin avulla. Varastopörssistä voidaan etsiä sopivia lähialueen logistiikkapalveluntarjoajia ja varastointivaihtoehtoja, jossa tuotteita voidaan lyhytaikaisesti säilyttää myös lyhyellä varoitusajalla. Parhaassa tapauksessa palveluntarjoaja pystyy jopa kuljettamaan tuotteet asiakkaalle seuraavana mahdollisena ajankohtana, joten kuljetusliike voi välittömästi hankkia itselleen uuden jatkoajon. Kuljettajapulan aikana ei kannata missään nimessä seisottaa kuljettajia "toimettomana" määrittelemättömiä ajanjaksoja, koska se ei yksinkertaisesti ole kannattavaa liiketoimintaa.

 

4. Yrityksien sisäinen tiedonkulku on usein puutteellista

Jos organisaatiossa väliaikaisesti vapaana olevasta varastotilasta ei ilmoiteta millään tavoin, sitä ei myöskään voida hyödyntää. Suurten logistiikkakonsernien tai -yritysliittojen kohdalla suljetut käyttäjäryhmät voivat ratkaista tämän ongelman. Vapaat varastokapasiteetit ilmestyvät heti näytölle, jolloin kumppanit voivat yhdistää resurssejaan tarjotakseen enemmän tai erilaisia varastomahdollisuuksia asiakkailleen kuin mitä heillä on pelkästään itsellään saatavilla. Tämä parantaa kilpailukykyä ja vähentää kustannuksia. Kun koko prosessi vielä automatisoidaan käyttämällä yhtiön oman varastohallintajärjestelmän sekä varastopörssin välistä rajapintaa, yksi hiiren näpäytys riittäisi jo antamaan yhteenvedon koko Euroopan alueella olevasta vapaasta varastotilasta. Myynnin tarvitsee vain tarkistaa verkosta missä ja kuinka paljon varastotilaa on saatavilla, markkinoidakseen sitä nopeasti ja vaivatta.

 

Tulevaisuuden varastointi: Vapaat varastotilat digitaalisella kartalla

Tulevaisuudessa on mahdollista, että saatavilla olevien varastotilojen tiedot voidaan näyttää suoraan kartalla, jonka avulla löytyy reaaliaikaista vapaata varastotilaa. Varmistuaksemme siitä, että tulevaisuuden liiketoiminta logistiikkatilojen osalta on tehokkaampaa, varastokapasiteetit tulee päivittää sisältämään viimeisimmät tiedot koskien vaapaana olevan tilan määrää ja ajankohtia sekä minkä tyyppisestä varastotilasta on kyse (esim. kuivatavara-, kylmä- tai irtotavaravarasto ja onko se automatisoitu ja onko trukkia käytettävissä). Vasta sen jälkeen asiakkailla on selkeä yhteenveto vapaana olevasta varastotilasta. Näin he pystyvät, aivan kuten rahtipörssissäkin, tekemään hakuja määrittelemiensä hakukriteerien mukaan ja löytämään juuri sellaista varastotilaa jota he tarvitsevat.

Lataa lehdistötiedote
Ylös