26.10.2017

Rahdin määrän kasvu keskimääräistä suurempaa 3. vuosineljänneksellä

Kuljetusbarometri: TimoCom kirjasi jälleen rahtitarjoustenmäärän jättimäisen kasvun

(1)

Erkrath, Saksa, 26.10.2017 – TimoComin kuljetusbarometri osoittaa, että rahdin määrä ylitti tarjolla olevan kuormatilan määrän myös kuluneella kolmannella vuosineljänneksellä. Tuloksena oli keskimääräinen rahdin ja kuormatilan suhdeluku 71:29. Kokonaisuudessaan rahdin määrä kasvoi heinä-, elo- ja syyskuussa. Mutta mikä selittää tämän ilmiön Euroopan kuljetusmarkkinoilla? 

Toisen vuosineljänneksen päättyessä ennätyskorkeaan rahtiosuuteen, sama trendi jatkui vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä. TimoComin Euroopan suurimmassa kuljetusverkkopalvelussa oli jälleen tarjolla paljon rahtia. Saksan Tilastokeskuksen mukaan Saksan vienti kasvoi jo heinäkuussa 8 %, joten tarjolla oli enemmän kuormatavaraa kuin viime vuoden heinäkuussa. Molemmat indikaattorit viittaavat entistä vahvempaan talouskasvuun, josta myös kuljetusala hyötyy. Tämän seurauksena tarvitaan yhä enemmän kuljetuskapasiteetteja, vaikka niistä on jo nykyisellään pulaa.

Kesä toi lisää rahtia

Verrattaessa heinäkuuta ja kesäkuuta, heinäkuussa rahdin osuus oli pienessä laskussa, jolloin sen määrä väheni 76 prosentista 71 prosenttiin. Tästä huolimatta rahdin määrä ylitti selvästi optimaalisen 50:50 suhdeluvun. Verrattuna edellisiin vuosiin tämänvuotinen rahdin määrä oli huomattavasti korkeampi (2015: 51% ja 2016: 54%). Kauniit kesäkuukaudet tarkoittavat usein myös kasvanutta kysyntää. Mutta myös yleisestä talouden noususuhdanteesta johtuen erittäin suuri määrä eurooppalaisia toimeksiantajia haki soveltuvaa kuormatilaa. 

Elokuussa kirjattiin rahdin ja kuormatilan suhdeluvuksi 65:35. Rahdin määrä tippui 6% verrattuna edelliseen kuukauteen, mutta rahdin määrä pysyi silti huomattavasti korkeampana kuin saatavilla olevien kuljetuskapasiteettien määrä. Rahdin määrän suhde oli siitä huolimatta selvästi korkeampi kuin edellisinä vuosina (2015: 45% ja 2016: 51%). Saksan Talousinstituutin talousindikaattorin mukaan talousindeksi oli selvästi 100-pisteen yläpuolella. Elokuussa indikaattori näytti 106 pistettä. Talousindikaattorit viittaavat selkeään ja vankkaan kasvuun Saksan taloudessa ja jopa toista vuosineljännestä korkeampaan tasoon. 

Aivan kuten toukokuu, myös syyskuu yllätti kaikki uudella rahdin määrän huippulukemalla 78% ja antoi lähtölaukauksen kultaiseen syksyn ruska-aikaan. Tämän seurauksena rahdin suhdeluku oli huomattavasti korkeampi kuin edellisinä vuosina (2015: 52% ja 2016: 61%). TimoComin Company Spokesman Gunnar Gburek selventää mahdollisia syitä: "Talousnäkymät monissa paikoissa ympäri Eurooppaa ovat optimistiset. Oli lomakausi, joten ihmiset matkustivat ja kuluttivat enemmän. Tämä vauhditti kuljetusalaa, mutta samaan aikaan lisäsi ongelmia, koska kuljettajista on ollut pulaa jo ennestäänkin."

 

Rahtirikasta loppuvuotta odotettavissa

Gburekilla on positiivinen kuva vuoden viimeisestä neljänneksestä, mutta hän on myös havainnut kehityksen kuljetusmarkkinoilla, johon täytyy suhtautua vakavasti: "Rahdin määrän lisääntyminen on eduksi kuljetuspalveluntarjoajille. Heillä on nyt enemmän neuvotteluvaraa saada parempi maksu ja toimeentulo kuljetuksista. Kehitys kulkee kohti vakaata talouskasvua, mutta sen myötä syntyvästä työmäärästä täytyy pystyä suoriutumaan, jottei kehityksen vauhti hidastu. 

Joka tapauksessa TimoCom olettaa, että rahdin ja saatavilla olevan kuormatilan välillä tulee aina vallitsemaan epätasapaino.

Lataa lehdistötiedote
Ylös