20.09.2013

TimoCom kampanjoi koulutuksen, tutkimuksen ja kehityksen puolesta

(2)

Düsseldorf, 20.9.2013. Koulutuslaitokset ja yritykset huomauttavat usein ristiriitaisuuksista tutkimuksen ja kehityksen sekä opetuksen ja jatkokoulutuksen välillä. Ne vaativat tiukempaa verkostoitumista. IT-palveluntarjoaja sekä rahti- ja kuormatilapörssien Euroopan markkinajohtaja TimoCom luottaa vuoropuhelun voimaan ja tukee hankkeita päämäärähakuisesti siellä, missä niitä tarvitaan: kouluissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri Euroopan.

TimoCom esittelee tietotaitoaan tuleville ammattilaisille

Elinkeinoelämä asettaa nuorille korkeita vaatimuksia. Suuri käytännön osaaminen on monesti merkittävässä asemassa. "Tiedämme sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vastuumme", TimoComin henkilöstötyöntekijä Christiane Beulen sanoo. "Käytännön taitojen opettaminen nuorille on välttämätöntä, sillä IT-alalla käytetään innovatiivisia tekniikoita", hän selvittää. Yritys tekeekin alueellista yhteistyötä Hildenin ammattiopiston kanssa ja järjestää säännöllisesti työpajoja tietojenkäsittelytieteiden harjoittelijoille. Työpajojen vetäjä André Münz tietää, mistä tämä johtuu: "Best Practice -työtapojen omaksuminen ja itsenäinen oppiminen ovat ammatinharjoittamisen kulmakiviä tulevassa työssä." Lisäksi rahtipörssiyritys pitää myös muilta erikoisaloilta peräisin olevien hakijoiden koulutus- ja rekrytointitilaisuuksia tärkeinä.  TimoComin mielestä nuorten kouluttaminen ei nimittäin ala vasta yrityksessä. Myös opettajat ovat haltioituneita näin suuresta panostuksesta, sillä hekin hyötyvät jatkokoulutuksista.

 

Näkymiä kuljetusmarkkinoiden oikeaan maailmaan

TimoComin valikoimassa on kaksi kuljetusliiketoimintaa ympäri Euroopan optimoivaa tuotetta: kuormatila- ja rahtipörssi sekä verkossa toimiva tarjouskilpailupalvelu. Yritys tekee lisäksi yhteistyötä muissa maissa sijaitsevien koulujen ja yliopistojen kanssa. Oppilaat saavat kuulla koulutustilaisuuksissa alalle merkittävistä käytännön asioista omalla äidinkielellään. Kouluttajat paitsi kertovat rahtipörssien merkityksestä maantiekuljetuksille myös esittelevät konkreettisesti verkkosovelluksen käyttöä tietokoneella. "Suurin osa ammattilaista käyttää TimoComin työkaluja työssään, sillä ne helpottavat huolitsijoiden arkea", TimoComin Slovenian maajohtaja Tina Pandza kertoo. Tulevat logistiikkateknikot ja -insinöörit oppivat näin vieläkin paremmin, miten IT- ja logistiikka-alat ovat tulevaisuudessa yhteydessä toisiinsa.

 

Työmahdollisuuksien avaaminen logistiikka-alalla

IT-yrityksen aloitteiden on määrä helpottaa ammatinvalintaa ja siirtymistä työelämään. "TimoCom laatii kunkin koulutustilaisuuden jälkeen oppilaille osallistumistodistuksen tai sertifikaatin, joka voidaan myöhemmin liittää mukaan hakemukseen. Se on monesti todellinen plussa työnhaussa", Hildenin ammattiopiston opettaja Dirk Hardy painottaa. Monet työnantajat ovat alkaneet hakea työpaikkasivustoilta tai työvoimatoimistosta työntekijöitä, joilla on kokemusta TimoComin tuotteista. Myös huolitsijoille tarkoitetuissa oppikirjoissa on tietoa käytännöllisestä TC Truck&Cargo® -rahti- ja kuormatilapörssistä. Työntekijöihin voi kuitenkin saada yhteyden vieläkin aikaisemmassa vaiheessa, minkä osoittaavat Transportbotschafter e.V. -lähettilään Saksan huolinta- ja logistiikkayhdistyksen (DSLV) ja TimoComin tuella. "Logistiikan tulevaisuus" -aloite puhuttelee tulevia logistiikan ammattilaisia suoraan oppitunneilla, ammattiopistoissa ja työpaikkamessuilla. "Aikana, jolloin asiantuntijoista on puutetta, haluaisimme herättää mielenkiintoa logistiikan alan työpaikkaa kohtaan ja kertoa lisää tästä monipuolisesta ammatista", Transportbotschaftler-lähettiläs Hanna Frese selvittää.

 

Yhteiskuntahankkeita vihreän tulevaisuuden puolesta

Verkostoitumisajatus menee vielä askeleen pidemmälle. Uusimpien tutkimushankkeiden tavoitteena on kehittää vihreitä logistiikkamenetelmiä, jotta yritykset olisivat ekologisesti vieläkin kestävämpiä ja tehokkaampia. Kesäkuun lopussa käynnistyi yhteiskuntahanke Green²: vihreä logistiikka maataloustuotannossa", johon osallistuu yhteensä 22 yritystä ja korkeakoulua Saksasta ja Alankomaista. Vihreänä yrityksenä TimoCom tuo mukanaan asiantuntijatietämystä eri aiheista, kuten energiankulutuksen ja Co2-päästöjen vähentämisestä sekä varastointi- ja kuljetusprosessien parantamisesta. Vihreä logistiikka nimittäin tarjoaa mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyä ja avaa innovatiivisia näkökulmia tulevaisuuden logistiikkamarkkinoille. Se on tärkeä tekijä, joka paitsi kannattaa käytännössä myös tekee alasta vieläkin houkuttelevamman nuorten silmissä.

Lataa lehdistötiedote
Ylös