26.04.2019

TIMOCOM kuljetusbarometri: Kaaoksen aiheuttava Brexit-pelko lisää räjähdysmäisesti EU-vientiä Isoon-Britanniaan

Brittiyritykset kasvattavat varastojaan hallitsemattoman Brexitin varalta

(1)

Erkrath, Saksa, 26.4.2019 – Pelko Ison-Britannian sääntelemättömästä EU-erosta lisää räjähdysmäisesti tavarakuljetusten määrää saarivaltioon. Kuorma-autokuljetukset kaikkialta Euroopasta Isoon-Britanniaan kasvoivat 112 % vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikajaksoon verrattuna. Sen osoittavat TIMOCOMin kuljetusbarometrin tämänhetkiset luvut. IT-alan yritys on integroinut Euroopan suurimpaan rahti- ja kuormatilan välitys-sovellukseensa kuljetusbarometrin. jonka avulla dokumentoidaan neljännesvuosittain kuljetusten kysynnän ja tarjonnan kehitys.

Kaaoksen aiheuttava Brexit-pelko lisää räjähdysmäisesti EU-kuljetuksia Isoon-Britanniaan. Tämä näkyy ajankohtaisen kuljetusbarometrin luvuissa.

”Brittiyritykset, jotka ovat riippuvaisia Euroopan mantereelta tulevasta tuonnista, kasvattavat varastojaan hallitsemattoman Brexitin varalta”, kommentoi neljännesvuosittaista tulosta TIMOCOMin liiketoiminta-analyytikko David Moog. Brexit ilman sovintoa voisi analyytikon arvion mukaan johtaa siihen, että Isoon-Britanniaan matkalla oleville kuljetusajoneuvoille tulee pitkiä odotusaikoja rajalla.  ”Se puolestaan voisi aiheuttaa ongelmia jokapäiväisien toimituksien saatavuudesta. Toinen epävarmuustekijä on tavaroiden tullaus”, sanoo Moog. Hän on havainnut, että vienti Isoon-Britanniaan on kasvanut eniten Saksasta, Ranskasta ja Puolasta.

Kysynnän ja tarjonnan kehitys Saksan sisämarkkinoilla ja Manner-Euroopassa on osoittaa eriävyyksiä. ”Talouden hidastunut kehitys näkyy nyt myös kuljetusalalla”, kommentoi neljännesvuosittaisia lukuja TIMOCOMin edustaja Gunnar Gburek.

Niinpä kysyntä sellaisilta yrityksiltä, jotka etsivät kuljetusvaihtoehtoja teollisuustuotteilleen ja kauppatavaroilleen TIMOCOM-järjestelmän kautta, on laskenut vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tammikuusta maaliskuuhun 2019 rahtipörssissä julkaistiin keskimäärin 52 rahtitarjousta 48 kuormatilatarjousta kohden. Edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona suhde oli 54:46.

 

Kuorma-autojen korkeammat tietullit hillitsevät kuljetustarjousten määrää

Kysynnän ja tarjonnan keskinäisiin voimasuhteisiin kuljetusmarkkinoilla vaikuttavat myös vuoden alussa Saksassa korotetut kuorma-autojen tietullit. Vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna kuljetuskapasiteetin tarjonta TIMOCOM-palvelussa väheni tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 12 %. ”Kohonneiden tiemaksujen vuoksi Saksassa ajaminen ei ole enää niin houkuttelevaa muille eurooppalaisille yrityksille”, Gburek selittää nykyistä kehitystä.

TIMOCOMin Smart Logistics -järjestelmään on integroitu rahtipörssiratkaisu, joka osoittaa analyysi-instrumentti kuljetusbarometrin välityksellä kuljetustarjouksien ja -kysynnän kehityksen, jotka IT-yritys tiivistää vuosineljännesraporttiin.    Euroopan suurimmalla, maanteiden tavaraliikenteeseen tarkoitetulla järjestelmätietokannalla on 130 000 käyttäjää, jotka julkaisevat päivittäin jopa 750 000 kansainvälistä kuormatila- ja rahtitarjousta.

Lataa lehdistötiedote
Ylös