17.08.2021

TIMOCOMin kuljetusbarometri: Rahdin tarjonta ylittää Euroopassa pandemiaa edeltävän tason

luvut edellisvuoden yläpuolella

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä kasvu jatkui: rahdin määrä ylitti jälleen kriisiä edeltävän vuoden 2019 tason Koronarajoitusten keveneminen ja normaalitilaan pääsemisen vaikutukset vaikuttavat Euroopan kuljetusmarkkinoihin.

Vuoden 2021 toinen neljännes jatkoi edellisen neljänneksen kehitystä: Vuoden 2021 toisella neljänneksellä rahtitarjoukset lisääntyivät edelleen 51 prosenttia ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä on jälleen uusi ennätys TIMOCOMin Smart Logistics -järjestelmässä.

Erkrath, 15.7.2021 – Vuoden 2021 toinen neljännes vahvistaa maanteiden tavaraliikenteen kasvusuuntauksen. TIMOCOMin kuljetusbarometri osoittaa, että rahdin määrä Smart Logistics -järjestelmässä on kasvanut tasaisesti. Vuoden 2021 toisen neljänneksen tasetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että rahdin määrä yli kolminkertaistui vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna ja jopa ylitti vuoden 2019 saman ajanjakson rahdin määrän.

Rahdin määrä lisääntyi myös toisella vuosineljänneksellä
Vuoden 2021 toinen neljännes jatkaa ensimmäisen neljänneksen kehitystä: vuosi alkoi jo hyvin ja rahtitarjoukset kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä 58 prosenttia verrattuna samaan vuosineljännekseen vuotta aikaisemmin. Toisella neljänneksellä rahdin määrä kasvoi 51 prosenttia ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, joten toisella neljänneksellä TIMOCOMin rahtipörssissä tehtiin ennätys. Koronavuoden 2020 heikkoon toiseen neljännekseen verrattuna kasvu on 251 prosenttia. Vuoteen 2019 eli pandemian puhkeamista edeltävään vuoteen verrattuna rahdin määrä on jopa kaksinkertaistunut.

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen jälkeen, joka päättyi maaliskuussa ja jonka aikana rahdin määrä kasvoi noin 6 miljoonaa enemmän kuin samassa kuussa vuonna 2020, kasvu oli edelleen merkittävää myös toisella neljänneksellä. Huhtikuusta lähtien Smart Logistics -järjestelmässä on tehty yli kolme kertaa enemmän rahtitarjouksia. Syynä tähän ovat muun muassa vähittäiskaupan avautuminen ja Euroopan yleinen talouskehitys viimeisimmän korona-aallon jälkeen. Valmistusteollisuus toimii suurelta osin jälleen täydellä kapasiteetilla. Talouden elpyminen näkyy myös Euroopan laajuisena kuormatilapulana. 

Euroopan markkinoilla kaikkien aikojen huippukauden jälkeen pieni kesänotkahdus
Kehitys lukuina: Huhtikuussa 2021 kasvua oli hieman eli 2 prosenttia verrattuna jo vahvaan maaliskuuhun. Toukokuussa rahdin määrä kasvoi jälleen selvästi, 18 prosenttia. ”Koronatoimien keventämisen lisäksi Suezin kanavan tukkeutumisen vaikutukset ovat tässä yhteydessä merkittäviä. Monet tavarat jouduttiin kuljettamaan satamista sisämaahan tukkeutumista seuraavina viikkoina”, kertoo TIMOCOMin tiedottaja Gunnar Gburek. ”Lisäksi verkkokauppa jatkaa kasvuaan. Kesäkuun 5 prosentin kausiluonteinen lasku edelliseen kuukauteen verrattuna ei muuta trendin suuntaa.” 
Verrattuna vuoteen 2020, jota leimasivat koronaan liittyvät rajoitukset, vuoden 2021 yksittäisinä neljänneksen kuukausina tehtiin uusia kasvuennätyksiä: huhtikuussa 334 prosenttia, toukokuussa 345 prosenttia ja kesäkuussa 152 prosenttia. 

Enemmän rahtia, vähemmän kuljetusautoja 
Silmiinpistävää on edelleen kuormatilan määrän jyrkkä lasku. Joissakin tapauksissa pudotus oli jopa 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä negatiivinen suuntaus johtuu kuitenkin rahdin suuresta tarjonnasta, joten mahdollisuus käyttää koko käytettävissä oleva kuormatila on edelleen hyvin suuri. Näin ollen tarvetta tarjota aktiivisesti rahtitilaa ei tarjousten runsauden vuoksi ole. Rahdin määrän valtava kasvu näkyy myös tarkasteltaessa yksittäisten maiden tietoja.

Kriisiä edeltävä taso ylittyi monilla markkinoilla
Saksan sisäisen liikenteen osuus oli toisella vuosineljänneksellä 69 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 edellisellä neljänneksellä. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä rahdin määrä väheni hieman eli 4 prosenttia vuoden 2020 lopussa tapahtuneeseen nousuun verrattuna. Kotimaan liikenteen kuukausittainen kehitys vuoden 2021 toisella neljänneksellä Saksassa oli huhtikuussa +2 %, toukokuussa +17 % ja kesäkuussa -5 %. Tämä kehitys ei johdu pelkästään yleisestä talouskehityksestä, vaan myös myöhässä olevien konttialusten kuorman aiheuttamasta ylitarjonnasta.
 
Alankomaiden markkinat supistuivat 15 prosenttia vuonna 2020, mutta kasvoivat keskimäärin 6 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tavaraliikenteen odotetaan kasvavan noin 1,5 prosenttia vuonna 2021. Maanteiden tavaraliikenteen kuljetuskysynnän osalta kasvuluvut antavat syyn olla optimistisia tämän arvion ylittämiseksi. Siitä kertovat esimerkiksi seuraavien kuljetusvälien tiedot: Rahdin, jonka lastauspaikka on Alankomaissa ja kohde Saksassa, määrä kasvoi toisella neljänneksellä 454 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Myös Puolan markkinat ovat kasvaneet edelleen, vaikka elpyminen koronarajoituksista on jonkin verran hitaampaa kuin Euroopan markkinoilla kokonaisuudessaan. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä kasvu oli tosin vähäisempää kuin rahdin tarjonta Saksassa. Kokonaiskasvu oli kuitenkin 183 prosenttia verrattuna samaan vuosineljännekseen vuotta aikaisemmin. Vuoden 2021 jo ennestään vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen (+30 %) rahtimäärä Puolassa kasvoi toisella vuosineljänneksellä 15 prosenttia verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen. Kuukausittainen kehitys yksityiskohtaisesti: Vahva maaliskuu jatkui Puolassa, vaikka huhtikuussa 2021 supistumista tapahtui 25 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Edelliset kuukaudet ylittyivät jälleen touko- ja kesäkuussa, jolloin kasvu oli 9 prosenttia ja 16 prosenttia.

Kotimaan rahtien määrä kasvoi eniten Ranskassa 
Eniten vuoden 2021 toisella neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi sellaisen rahdin määrä, jonka lastaus- ja purkupaikka oli Ranska: huhtikuussa lisäystä oli 492 prosenttia, toukokuussa 283 prosenttia ja kesäkuussakin vielä 93 prosenttia. Markkinat pysyivät edellisen neljänneksen korkealla tasolla touko–kesäkuussa. Enemmän huomiota herättää vain rahtiliikenteen kasvu Saksasta Ranskaan verrattuna vuoteen 2020. Ensimmäisen kuukauden aikana tarjonta kasvoi yli kymmenkertaiseksi: huhtikuussa 1312 prosenttia, toukokuussa 731 prosenttia ja kesäkuussa 2021 vielä 99 prosenttia.

 

Espanjan rahtimäärä kriisiä edeltävän tason yläpuolella  
Espanjasta muualle Eurooppaan tarjottavan rahdin kokonaismäärä kasvaa edelleen. Toisaalta rahtiliikenne Euroopasta Espanjaan kasvoi hieman vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kriisiä edeltävään aikaan verrattuna erityisesti toukokuussa 2021 kasvu oli merkittävää, varsinkin Espanjasta Saksaan (+104 %) ja Ranskaan (+71 %) suuntautuneessa rahtitarjonnassa toukokuuhun 2019 verrattuna. Toukokuussa 2021 Saksasta Espanjaan tehtyjen rahtitarjousten määrä kasvoi eniten eli 125 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Toukokuu oli Espanjassa vahva kuukausi elintarvikkeiden viennin ja tuonnin vuoksi: vuoteen 2019 verrattuna rahdin kokonaismäärä kasvoi 80 prosenttia toukokuussa 2021. Toisella vuosineljänneksellä ainoastaan Romaniaan suuntautuvat rahtitarjoukset vähenivät ja vaihtelivat: huhtikuussa -53 prosenttia, toukokuussa -12 prosenttia ja kesäkuussa +73 prosenttia. 

 
FreightTech-yritys TIMOCOM on analysoinut kuljetusbarometrin välityksellä vuodesta 2009 lähtien Smart Logistics -järjestelmään integroidun rahtipörssin kuljetustarjonnan ja -kysynnän kehitystä 46 Euroopan maassa. Yli 135 000 käyttäjää julkaisee jopa 800 000 kotimaan ja kansainvälistä rahti- ja kuormatilatarjousta päivittäin. Käyttäjäystävällisen ja näppärän järjestelmän avulla -jossa myös käyttöturvallisuus on huomioituna, yli 45 000 TIMOCOMin asiakasta saavuttaa logistiset tavoitteensa.

Lisätietoja on saatavana osoitteesta www.timocom.fi.

Tietoja TIMOCOMista
TIMOCOM GmbH on keskisuuri FreightTech-yritys. IT- ja tietotekniikan asiantuntija tukee asiakkaitaan saavuttamaan logistiset tavoitteensa älykkäillä, käyttöturvallisilla ja käyttäjäystävällisillä ratkaisuilla. TIMOCOMin Smart Logistics -järjestelmässä on verkostoituneena yli 45 000 TIMOCOMin tarkastamaa yritystä, jotka julkaisevat päivittäin jopa 800 000 kansainvälistä rahti- ja kuormatilatarjousta.


 

Lataa lehdistötiedote
Ylös