24.06.2016

TimoComin tarjouskilpailusovellus palkittiin uudelleen BME:n laatusertifikaatilla

Pitkäntähtäimen sopimuskuljetustoimeksiannot ovat palkinnon arvoisia

(1)

Erkrath, 24.06.2016 – BMEnet GmbH, saksalaisen raaka-ainehallinnan, osto- ja logistiikka-alan järjestön (Gesellschaft des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.), palkitsi TimoComin tarjouskilpailusovelluksen Rahdinostaja-laatusertifikaatilla ("Frachteneinkauf"). Jo neljännen kerran peräkkäin verkkopohjainen tarjouskilpailupalvelu läpäisi menestyksekkäästi alan järjestön toteuttaman laatuarvioinnin. TimoCom Soft- und Hardware GmbH jatkaa sertifioituna yrityksenä "Software and platform" -kategoriassa ja takaa sen mukaisesti kuljetusverkkopalvelun laadun.

Säännölliset sopimuskuljetustarjouskilpailut ja niiden tuoma lisäarvo
TimoComin kuljetusverkkopalvelussarahtia tarjoavat kaupan ja teollisuuden alan yritykset sekä huolintaliikkeet solmivat pitkäkestoisia sopimuskuljetustoimeksiantoja kuljetuspalveluiden tuottajien kanssa koko Euroopan alueella. Näin asiakkaat tavoittavat logistiikkaverkoston koostuen yli 36 000 TimoComin tarkastamasta yrityksestä. Säännöllisten sopimuskuljetustoimeksiantojen ansiostaTimoComin jäsenien on mahdollista lisätä bisnesmahdollisuuksiaan, suunnitella paremmin ajojärjestelyitään sekä hyödyntää kuljetuskalustoaan tehokkaammin. Lisäksi kilpailutusratkaisu on hyödyllinen työväline markkinahintojen kartoittamiseen ja oman liiketoiminnan analysoimiseen. Vakinaiset sopimuskuljetustoimeksiannot lisäävät kuljetusliiketoimien tehokkuutta ja kannattavuutta. 

BMEnet sertifikaatti takaa hyväksytyt laatustandardit
BMEnet GmbH myöntää laatutarkkailun jälkeen tuotesertifikaatteja integroiville ohjelmisto- ja sovellusalustaratkaisuille, joiden avulla optimoidaan osto-/ hankinta- ja logistiikkasektorin työrutiineja. Laatutarkkailu perustuu standardisoituihin ja neutraaleihin kriteereihin sekä yksiselitteisesti määriteltyihin edellytyksiin. Laatutarkistuksen läpäisy ja sertifikaatit selkeyttävät markkinatilannetta ja lisäävät luottamusta ohjelmiston tuottajaa valitessa.

Käyttäjät voivat varmistua siitä, että he hankkivat ohjelmistotuotteen, joka täyttää laatustandardivaatimukset.  Sertifikaatin omaavat tuottajat voivat puolestaan osoittaa näin heidän tuotteidensa laadukkuuden.

Lataa lehdistötiedote
Ylös