30.07.2018

TimoComin kuljetusbarometri: USA:n kauppasota ei heikennä EU:n kuljetusmarkkinoiden suhdanteita

Kuormatilan korkea kysyntä jatkuu vakaana

(1)

Erkrath, Saksa, 30.07.2018 – USA:n kauppasodan vaikutukset eivät ole tähän mennessä ulottuneet kuljetusyrityksien tarjoamien kuljetuskapasiteettien kysyntään Euroopan alueella.   Vaikka EU-komissio onkin madaltanut kasvukehitystä koskevaa prognoosiaan vuodelle 2018 tulliriidoista johtuen 2,1 prosentilla (toukokuun prognoosi: 2,3%), pysyy kuormatilan korkea kysyntä vakaana viime kuussa alkaneista US-tullirajoituksista huolimatta.    TimoComin kuljetusbarometri, joka kartoittaa maantiekuljetusten suhdanteiden kehitystä Euroopassa, vahvistaa nämä olosuhteet.

"Saatavilla oleva kuljetuskapasiteetti on ja pysyy vähissä", painottaa Gburek.

Hyvä taloustilanne tuo rahtitarjouksien ylitarjonnan mukanaan.

"Mitään suurta paniikkia ei ole havaittavissa, markkinatilanne näyttää vakaalta", kommentoi Gunnar Gburek, TimoComin Company Spokesman, ajankohtaisia vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen lukuja. Pitkään jatkunut positiivinen saksalaisten ja euro-alueen yrityksien taloustilanne johtaa edelleenkin rahtien ylitarjontaan kuljetusmarkkinoilla.  US-politiikan kesäkuusta lähtien EU:n teräkselle ja alumiinille määräämien rangaistustullien vaikutukset eivät ole vaikuttaneet viimeisien neljän viikon ajan toisen vuosineljänneksen tulokseen. 

Aikavälillä huhtikuusta kesäkuuhun Euroopan suurimmassa kuljetusverkkopalvelussa julkaistiin keskimäärin 76 rahtitarjousta 24 kuormatilatarjousta kohden.  Tämä vastaa täsmälleen samaa kuvaa, jonka jo tämän vuoden ensimmäinen vuosineljännes näytti poikkeuksellisen suurta kuormatilan kysyntää koskien.  Tilastokäyrä madaltuu entisestään kehittyen suoralinjaiseksi, kuvailee Gburek vakaata kehitystä.  TimoComissa julkaistaan jopa 750 000 rahti- ja kuormatilatarjousta päivittäin koko Euroopan alueella.

 

Rahti- ja kuormatilatarjousten suhde vielä tasapainossa kaksi vuotta sitten

Jo viime vuoden aikana kysynnän ja tarjonnan suhdeluku 70:30 ylsi lähes samalla tasolle. Kaksi vuotta takaperin tilanne näytti kuitenkin toiselta: 2016 toisella vuosineljänneksellä rahti- ja vapaan kuormatilan tarjonnan prosenttiluku oli 52:48, eli lähes tasapainossa.  

 

Kuljetuskapasiteetit ovat ja pysyvät vähissä

Mitä nämä luvut merkitsevät Euroopan kaupan ja teollisuuden alan yrityksille, joiden täytyy saattaa lisääntyvät tavaramäärät tien päälle toimittaakseen tuotteet asiakkailleen. "Saatavilla oleva kuljetuskapasiteetti on ja pysyy vähissä", painottaa Gburek.  Tämä tilanne voitane ratkaista parhaiten luonnollisesti sillä, että tyhjäajoa vältetään ja saatavilla olevat resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti.  "Varsinkin kuormatilan pula-aikoina on entistäkin tärkeämpää, että teollisuuden ja kaupan alan yritykset optimoivat seisonta- ja odotusajat lastaus- ja purkurampeilla." Vaikka EU-komission mielestä US-hallituksen suojatoimenpiteet pienentävätkin riskiä siitä että tilanne pahenee entisestään, tulee EU:n kuljetusmarkkinoilla olemaan ylikysyntää kuormatilasta seuraavienkin kuukausien aikana, ennustaa TimoComin pääedustaja.   

Lataa lehdistötiedote
Ylös