Mega Pol Trans

Mega Pol Trans luottaa TIMOCOMin kansainväliseen perintäpalveluun

Kuormatavara toimitettu perille, lasku maksamatta

Eliza Wyrwich työskentelee "Mega Pol Trans":in kirjanpito-, talous- ja perintäosastolla Pilassa. "Kun on rahasta kyse, ikinä ei ole pitkäveteistä. Päinvastoin. Tunteet kuohuvat välillä liikaakin. Oletamme, että kun kuljetuspalvelu on suoritettu ja tavarat toimitettu, niin maksu toteutetusta palvelusta tapahtuu sovittuun eräpäivään mennessä. Maksuaikahan on jo muutenkin varsin pitkä. Näin ei kuitenkaan aina ole", toteaa Wyrwich. Erääntyneet saatavat aiheuttavat suuria ongelmia kuljetusyrityksille. Yrityksen kiinteät kulut ovat korkeat ja liian monet tämänkaltaiset laiminlyönnit voivat pahimmillaan ajaa yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin tai jopa konkurssiin. "Täytyy punnita hyvin tarkkaan, kannattaako velkaa periä oikeusteitse: kustannukset eivät ole pieniä ja prosessi on pitkä. Työskentelemme mielellään asiakkaidemme kanssa ja hoidamme liikesuhteitamme, mutta emme tee hyväntekeväisyyttä. Kuten kuka tahansa yritys, odotamme saavamme maksun suoritetusta työstämme. Ensimmäisenä toimenpiteenä soitamme asiakkaalle ja pyydämme maksusuoritusta sähköpostilla. Jos se ei auta eikä saatava ole riitautettu, otamme käyttöön TIMOCOMin kansainvälisen perintäpalvelun. ”Meillä on paljon kokemusta yhteistyöstä TIMOCOMin kanssa, sillä joinakin kuukausina teemme TIMOCOMille useitakin perintätoimeksiantoja. Arvostamme palvelua todella paljon, sillä onnistumisprosentti on lähes 86. Lisäksi kyse on kustannuksista: jos summa on suuri ja tapaus on mahdollista selvittää ilman oikeustoimia, tätä vaihtoehtoa kannattaa käyttää. Tämä menettely säästää aikaa ja rahaa. Jos summa on pieni, sitä suuremmalla syyllä haluamme välttää oikeustoimia ja ylimääräisiä kuluja. Ja koska TIMOCOMin kansainvälinen perintäpalvelu ei ole kallis, se on optimaalinen tapa periä saatavia tai saada ainakin tieto siitä, onko ylipäänsä mahdollista saada maksusuoritus avoimena olevaan summaan”, Wyrwich sanoo.

Hyödyllinen yhteistyö TIMOCOMin kanssa

TIMOCOMin kansainvälistä perintäpalvelua johtaa asianajaja Alexander Oebel. Hänen tiiminsä hoitaa perinnän, kun maksuaika on ylittynyt eivätkä TIMOCOMin asiakkaan omat maksumuistutukset ole tuottaneet tulosta. Tiimi pitää tiiviisti yhteyttä toimeksiantajaan, jotta velkoja voi heti seurata tilanteen edistymistä. TIMOCOMin laajat tietokannat, nopea asian käsittely ja kokemus kansainvälisestä perintäpalvelusta takaavat saatavan perinnän viipymättä. Jos perintä ei ole mahdollista, määritellään parhaat mahdolliset vaihtoehtoiset toimenpiteet. "Tämä on erittäin tärkeää, koska saatavien hallinnointi on merkittävä osa yritysten toimintaa. Ei ole kannattavaa, antaa asian olla. Liiallinen huolettomuus voi koitua yritykselle kalliiksi", toteaa Wyrwich.

Seuraukset maksamista viivytteleville asiakkaille

TIMOCOMin kansainvälisen perintäpalvelun tehokkuus perustuu yksinkertaiseen menetelmään: Jos velallinen ei suostu sopimusosapuolen maksukehotuksista ja TIMOCOMin asianhoitamispyrkimyksistä huolimatta maksamaan erääntynyttä velkaansa, häneltä evätään TIMOCOMin järjestelmän käyttöoikeus. Tämä on yksi muoto suojella yli 135 000 TIMOCOMin käyttäjän etuja. TIMOCOM arvostaa suuresti oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä liiketoiminnassa. Epärehelliselle yritykselle tämä menettely on mahdollisesti hyvinkin epämiellyttävää, mutta tarpeellinen toimenpide ylläpitääksemme kuljetusportaalissa maksumoraalia. Tämän johdonmukaisuuden perimmäinen tarkoitus on säilyttää TIMOCOMin kuljetusverkkopalvelun korkeat standardit.

Kuljetusverkkopalvelulla on kansainvälinen luonne. Eliza Wyrwichin mukaan tämä on erittäin tärkeää, koska epämiellyttävät menettelyt jäävät asiantuntijoiden suoritettavaksi – velallisen äidinkielellä, jolloin säästymme vaivalta hankkia ulkomaalainen asianajaja. TIMOCOMin kansainvälinen perintäpalvelu on kuin lisäosasto Mega Trans Polilla. Se huolehtii siitä, että liiketoimet sujuvat asianmukaisesti”, Wyrwich selittää. Wyrwich päättää työpäivänsä noin kello 16, mutta hänellä on silloin vielä paljon asioita mielessään, kuten seuraavan päivän aikataulu ja asiat jotka ovat saatava päätökseen – kuljetusalan pyöräthän ovat alati liikkeessä. TIMOCOMin kansainvälisen perintäpalvelun ansiosta hänellä on kuitenkin yksi huolenaihe vähemmän.

Ylös