Logistiikan kolmiulotteisuus: Yhteistyötä älykkäiden rajapintojen toteuttamiseksi

TIMOCOM ja translogica auttavat Quehenberger Logistics -yritystä automatisoimaan yrityksen kuljetusprosessit
 

Näihin asiakkaisiin kuuluu myös Quehenberger Logistics GmbH, joka luottaa sisäisten logistiikkaprosessien käsittelyssä TRANSLOGICA GmbH:n kuljetusasiakirjojen hallintajärjestelmään (TDMS) translogica ja jolla on tämän osalta takanaan jo pitkäaikainen yhteistyö. Yleiseurooppalaisten markkinoiden palvelemisessa Quehenberger luottaa niin ikään perheomisteiseen innovoijaan – TIMOCOMiin 250 oman ajoneuvon ja 520 000 m²:n varasto- ja logistiikkatilan käyttäminen kokonaisuudessaan tuottoisasti on keskeistä Quehenberger Logisticsille samoin kuin toive kevyistä, automatisoiduista ja läpinäkyvistä prosesseista.

Quehenberger Logistics GmbH

Kuljetusprosessien onnistunut digitalisointi rajapintojen ansiosta

”TIMOCOM on yrityksellemme erittäin tärkeä kumppani”, kertoo Quehenberger Freight GmbH:n CEO & Managing Partner Christian Fürstaller. ”Yrityksillemme on yhteistä pyrkimys olla digitalisaation edelläkävijöitä. Tämä vahvisti merkittävästi päätöstämme luottaa TIMOCOMiin, kun kyse on rajapintojen käytöstä.”

TIMOCOM Head of Key Account & Partner Management Steven van Cauteren lisää: ”Asiakkaamme visio on olla Keski- ja Itä-Euroopan paras keskisuuri logistiikkayritys. TIMOCOMin visio on luoda maailma, jossa ei ole logistisia haasteita. Asiantuntemuksemme ja ratkaisumme – kolme APIa – mahdollistavat sen, että kumpikin visio on hieman lähempänä toteutumista.”
Quehenberger Logistics voittaa useamman järjestelmän rinnakkaisen käytön aiheuttamat arkipäivän esteet käyttämällä kaikkia kolmea rajapintaa.

Aloittaminen ja toimeksianto: Helppoa, digitalisoitua, sitovaa

Rahtipörssi-rajapinnan käyttöönotto translogicalla mahdollistaa sen, että Quehenberger pystyy siirtämään rahti- ja kuormatilatarjoukset TDMS:stä Smart Logistics -järjestelmään yhdellä painikkeen painalluksella. Seuraus: Päällekkäisten tietojen syöttämisen ja näppäilyvirheiden välttäminen sekä ajansäästö, kustannustehokkuus ja työn tehostuminen. Tavoitettavissa on suoraan yli 45 000 potentiaalista liikekumppania.
”Liikekumppaneiden joustava menettelytapa on tuottanut lyhyessä ajassa jo erinomaisia tuloksia”, kertoo yhteistyöstä TRANSLOGICA GmbH:n CEO Hansjörg Haller. ”TIMOCOMin ja translogican yhteistyön myötä käyttäjällä on intuitiivinen rajapinta. Käytettävyyttä voi verrata parhaiten Trivago-matkaportaaliin, sillä oikeudellisesti sitovan sopimuksen tekemiseen tarvitaan vain muutama painikkeen painallus.”

Rajapinnat avain automatisointiin

Aiemmin Quehenberger Logistics toimeksiantajana ja kulloinenkin toimeksisaaja kävivät tässä kohtaa työlästä sähköpostiviestien vaihtoa. Nyt toimeksiantojen lähetys hoituu myös translogicaan integroidun Kuljetustoimeksiannot-rajapinnan kautta. Sen kautta lähetetään täysin digitaalisesti ja oikeudellisesti sitovasti myös kummankin tarvitsemat asiakirjat, esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät asiakirjat, ja tilaus voidaan vastaanottaa suoraan. Rajapinta dokumentoi kaikki tilan muutokset itsenäisesti järjestelmään. Lisäksi se huolehtii asiaankuuluvien (perus)tietojen arkistoinnista.
Quehenberger Logistics helpottaa tässä merkittävästi toimeksisaajiensa kuormitusta: Aikaisemmin sähköpostiliitteiden tiedot piti siirtää toimeksisaajien sivuilla kulloiseenkin kuljetustenhallintajärjestelmään käsin. Rajapinnan avulla tapahtuvan automatisoinnin ansiosta vältytään samojen tietojen moninkertaiselta käsittelyltä, ja Quehenberger Logistics yksinkertaistaa liikekumppaneidensa sisäisiä työprosesseja olennaisesti.
”Järjestelmän käyttö on parantanut erityisesti tehokkuuttamme. Kuljetustoimeksiannot-rajapinnan ansiosta toimeksiantojen tekeminen on nyt mahdollista ilman samojen tietojen moninkertaista käsittelyä. Älykäs integrointi translogicaan tekee tämän vain muutamalla painikkeen painalluksella”, kertoo Christian Fürstaller innostuneena. ”Käänteisesti mekin hyödymme tästä toimeksisaajan roolissa.”

Alihankkijaan asti: Reaaliaikainen näkyvyys kuljetusketjussa

Missä tavarat ovat? Milloin ne toimitetaan? Nämä ovat kaksi tärkeintä kysymystä myös Quehenberger Logisticsille ja heidän toimeksiantokumppaneilleen sovittuja kuljetuksia toimitettaessa. Tässä kohtaa apuun tulee Kuljetusten seuranta -rajapinta. Se lähettää seurattavaksi aktivoidun auton ajankohtaiset GPS-tiedot reaaliajassa toimeksiantajalle.
”Quehenberger Logistics haluaisi välittää seurantanumeron myös alihankkijalle mahdollisimman suuren avoimuuden takaamiseksi”, sanoo Steven van Cauteren.
Käytännössä asiakkaalle välitetään aktivoidun auton GPS-tiedot automaattisesti kuljetustenhallintajärjestelmään ja hän voi myös jakaa ne. Tästä syystä TIMOCOM suosittelee yleensä aktivoimaan seurantatiedot toimeksiantokumppaneille, sillä tämä edistää olennaisesti keskinäistä luottamusta. IT- ja tietoasiantuntijana TIMOCOM toimii tässä myös tietojen toimittajana. 265 yleisen telematiikkatarjoajan kaikki tiedot näytetään käyttäjille heidän tutussa työpöytänäkymässään. Suunnitteluohjelmistossa käyttäjät voivat lisäksi sovittaa translogican toimittamat GPS-tiedot yhteen sovitun toimitusajan kanssa. Seuraavassa vaiheessa tämän ohjelmiston kautta voidaan määrittää arvioitu saapumisaika. Se on suuri lisäarvo suunnittelun luotettavuuden kannalta.

Lopputulos: Kolme rajapintaa, yksi sujuva kuljetusprosessi

TIMOCOM, translogica ja Quehenberger Logistics ovat samaa mieltä: Digitalisaatio ja logistiikka kuuluvat erottamattomasti yhteen ja ovat vielä kaukana mahdollisuuksiensa rajoista.
”Rahtipörssi-, Kuljetustoimeksiannot- ja Kuljetusten seuranta -rajapintojemme käyttö varmistaa sen, että kuljetusprosessi on sujuva eikä enää pysähdy ratkaisevissa kohdissa, mutta alalta voidaan odottaa vielä enemmän”, van Cauteren ennustaa. Vuoden 2020 koronapandemia on osoittanut, mitä mahdollisuuksia digitalisaatio ja automatisointi voivat tarjota logistiikka-alalle. TIMOCOMilla on jatkossa edelleen johtava rooli logistiikan digitalisaatiossa. Se kulkee asiakkaiden rinnalla sekä perustana olevan Smart Logistics -järjestelmän että loogisten laajennusten myötä, esimerkiksi rajapintojen muodossa, toimien edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.


Ylös