Spedition Günther Andres e.K.

On hyvä tietää, että apua on saatavilla

”Perintätoimistoja ei edes tarvittaisi, ellei olisi maksamista viivytteleviä asiakkaita”, toteaa Patrick Andres, diplomiekonomi Spedition Günther Andres e.K.-huolintaliikkeen johtaja Hanausta. ”Valitettavasti toisin on usein käytännön laita. Pahimmassa tapauksessa laskut ovat erääntyneet aikoja sitten. Silloin kannattaa kääntyä riippumattoman perintätoimiston puoleen, koska juuri perintätoimistoilla on valmiudet selvittää kiusalliset perintätoimenpiteet asiakkaan hyväksi. Yritysten kannattaa joka tapauksessa ottaa tämä mahdollisuus huomioon, ennen kuin päättävät periä saataviaan oikeusteitse, sillä se tie on monimutkainen, pitkä ja kallis”, huomauttaa kokenut ekonomi.

Patrick Andresilla on paljon kokemuksia maksujaan vitkastelevista liikekumppaneista. Andres johtaa keskisuurta huolintaliikettä ja tuntee erittäin hyvin kuormatavaroiden jakeluun ja sen organisointiin liittyvät tekijät. Kun otetaan huomioon, kuinka suuria tavaravirtoja päivittäin kuljetetaan, huomaa nopeasti, ettei kaikki voi aina sujua ongelmitta.
Niinpä myös vakavaraisilla yrityksillä hukkuu joskus laskuja tai niitä ei saada ajoissa maksettua. Tähän voi olla syynä vaikkapa se, että laskujen käsittelyprosessia ei ole noudatettu tarkasti, laskut ovat kadonneet vahingossa muiden asiakirjojen mukana tai osastojen välisessä työnjaossa on sattunut väärinymmärryksiä. 

Joukkoon mahtuu kuitenkin myös niin sanottuja ”mustia lampaita”, jotka toimivat tahallaan vilpillisesti ja maksavat vasta pakon edessä. Vaikka tällaisia tapauksia sattuukin harvemmin kokonaisuutta tarkasteltaessa, riippumaton perintätoimisto tukee velallisia näissä "worst case"-tapauksissa perimään suorittamatta jäänet velkasummat ilman oikeuskäsittelyä. Andres on jo konsultoinut monia eri tahoja, kuten Creditreformia ja muita perintätoimistoja sekä asianajajia. Kolme vuotta sitten hän päätti kääntyä TIMOCOM Soft- und Hardware GmbH:n perintäpalvelun puoleen. Tämän düsseldorfilaisen yrityksen asiakkaana hän on ollut jo kymmenen vuoden ajan.

Tehokkaat kanavat ja nopeat ratkaisut

Patrick Andres arvostaa erityisesti TIMOCOM-palvelun nopeaa käsittelyaikaa perintätapausten selvittämisessä ja perustelee tätä seuraavasti: ”Tämä johtuu muun muassa siitä, että TIMOCOM on rahti- ja kuormatilapörssinsä kautta tapahtumien keskipisteessä ja tuntee sekä kansallisen että kansainvälisen kuljetus- ja huolinta-alan markkinatilanteen. Lisäksi TIMOCOM:illa on rahdinvälitysjärjestelmänsä välityksellä ohjakset tiukasti käsissään. Yritys voi nimittäin estää pörssin käytön laskujen maksamista
laiminlyöviltä asiakkailta, mikä on myös kansainvälisesti hyvin toimiva painostuskeino. Niinpä jotkut mustat lampaat karttavat jo etukäteen ohjelmiston käyttöä, eivätkä yritäkään tulla jäseniksi.”

Toimivat tietovirrat

Tämä lisäksi Andres arvostaa TIMOCOM:in mutkatonta perinnän hoitamistapaa ja nopeata tiedon saantia. Säännöt ovat selkeät: heti, kun laskun eräpäivästä on kulunut 30 päivää, eivätkä maksukehotukset velalliselle ole tuottaneet tulosta, viranomaisten hyväksymä TIMOCOM-perintäpalvelu ottaa perintätoimeksiannon hoitaakseen. Düsseldorfilaisen yrityksen kielitaitoiset työntekijät selvittävät mahdollisimman pian, onko saatava perittävissä ja ottavat sitten välittömästi yhteyttä perinnän toimeksiantajaan. Näin voidaan välttää tarpeettomia asianajaja- ja oikeuskustannuksia. Jotta TIMOCOM voi ottaa perintätoimeksiannon hoitaakseen, asianomaisen on lähetettävä TIMOCOM:ille täydentämänsä perintälomake sekä asiaan liittyvät kuljetusasiakirjat. Näihin asiakirjoihin kuuluvat toimitetun kuljetuspalvelun lasku, toimitusvahvistus sekä kopio annetusta maksumuistutuksesta. Andres toteaa tyytyväisenä: ”Minulla on positiivinen tunne, kun täytän perintälomaketta,
koska tiedän, että nyt alkaa tapahtua eikä minulle enää anneta pelkkiä tyhjiä lupauksia! Muut instituutiot vasta keskustelevat velallisen kanssa tässä vaiheessa. Siinä menee paljon aikaa hukkaan turhaan, mikä voi olla tuhoisaa liiketoimille.”

TIMOCOM:ille lähetettävän perintätoimeksiantolomakkeen voi ladata sivustoilta www.timocom.com kohdasta Käyttöturvallisuus TC CashCare. Vaihtoehtoisesti asiakas voi kirjoittaa sanan ”perintä” sivun oikeassa yläreunassa näkyvään hakuruutuun ja käynnistää haun. Perintätapauksen hoitamisen aikana TIMOCOM ja toimeksiantaja pitävät koko ajan tiiviisti yhteyttä.

Hyvä hinta-laatusuhde

Patrick Andres näkee kokonaisuuden erittäin positiivisesti: ”Mielestäni TIMOCOM:in perintäpalvelu on lähestulkoon ihanteellinen. Onnistumisprosentti on korkea, yhteydenpito perintäosaston kanssa toimii mallikelpoisesti ja hinta-laatusuhde on niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla hyvä.” Jos perintä onnistuu, mikä on ollut keskimäärin 85 prosenttia kaikista viimevuotisista tapahtumista, veloitetaan yleismaksun sijasta perintäpalkkio. Perintäpalkkio määräytyy asianajajien palkkioita koskevan saksalaisen (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz; RVG) lain säännösten mukaan. Sen perusteet löytyvät sivustolta TIMOCOMin kansainvälinen perintäpalvelu.

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä epäluotettavien liikekumppaneiden varalta

Patrick Andres pitää tärkeänä myös sitä, että TIMOCOM tukee asiakkaitaan jo edeltäkäsin kehittämänsä TC Secureturvaverkon avulla. Siihen on koottu monia käyttöturvallisuusvinkkejä, jotka löytyvät sivustolta www.timocom.com otsikon ”Käyttöturvallisuus” alta. Tavoitteena on ennalta ehkäistä liiketoimet vitkasteleviin laskun maksajiin kanssa jo riittävän varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi kuljetusyrityksillä on perussääntönä verifioida toimeksiantajansa. Kannattaa tarkastaa, täsmääkö faksinumero tai sähköpostiosoite, josta toimeksianto lähetettiin, ilmoitettujen tietojen kanssa. Lisäksi yrityksen luotto- ja taloustiedot voidaan tarkistaa Creditreformin kaltaisista instituutioista. Internet-sivustoilla kuten esim. www.ytj.fi, www.riskdisk.com, cvr.dk ja www.handelsregister.de on myös mahdollisuus tarkistaa pitääkö ilmoitettu y-tunnus paikkansa. Nämä ovat vain esimerkkejä monista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä, joiden avulla voidaan hankkia tietoa liikekumppaneistaan. 

Yksi hyvä varmistuskeino on myös tarkistaa asiakastietojen oikeellisuus suoraan TIMOCOM Assist -puhelinneuvonnan kautta. Palvelu on käytettävissä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 09.00–18.00 numerossa +49 211 88 26 88 26. Palvelu on mahdollista omalla äidinkielellä. Asiakaspalvelussa voidaan verrata tietoja kyseisen TIMOCOM-asiakkaan toimeksiannon tietojen ja TIMOCOM:in asiakastietokannan kesken. 

Vaikka Patrick Andres noudattaakin säännönmukaisesti kaikkia neuvoja päivittäisessä työssään, joutuu hän siitä huolimatta silloin tällöin, vaikkakin erittäin harvoin, tekemisiin vilpillisten asiakkaiden kanssa. Hän tiivistää: ”Sataprosenttista varmuutta ei ole koskaan, mutta TIMOCOM:in perintäpalvelun ansiosta saamme kuitenkin useimmiten hoidettua kaikki liiketoimet lopulta parhain päin. Tätä palvelua suosittelen mielelläni muillekin.”

Ylös