14.01.2014

Rahdin osuus kasvaa hitaasti mutta varmasti

TimoComin kuljetusbarometrissa positiivisia merkkejä vuoden lopuksi

(2)

Düsseldorf 14.01.2014 – Edellisvuoteen verrattuna TimoComin kuljetusbarometri ei vuonna 2013 sahannut yhtä paljon edestakaisin ja oli yleisesti ottaen hieman korkeammalla tasolla. Tilanne ei muuttunut myöskään 4. neljänneksellä. Rahdin ja kuormatilan suhde oli 49:51, eli kapasiteettia oli hieman kysyntää enemmän, mutta rahdin osuus oli kuitenkin neljä prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaa lukua korkeammalla.

"Tällä hetkellä lähdemme siitä, että 4. neljänneksellä rahtimäärät pysyvät ennallaan tai kasvavat", TimoComin kuljetusbarometrin neljännesvuosiraportti nro 3/2013 sanoi. Ja niin myös kävi. Rahdin osuus Euroopan kuljetusmarkkinoilla tosin laski vuoden viimeisen neljänneksen alussa hieman, mutta pysyi kuitenkin 53 prosentissa ja siten keskiarvon yläpuolella.

Rahdintäyteinen syksy
Marraskuussa TimoComin kuljetusbarometri osoitti rahdin ja kuormatilan välisen suhteen olevan 48:52. Ensinäkemältä voi vaikuttaa siltä, että rahdin osuus yksinkertaisesti laski jälleen, mutta TimoComin Chief Representative Marcel Frings näkee kehityksen positiivisena: "Kun lukuja tarkastellaan, on aina muistettava lähtötilanne. Edellisvuonna kuljetusbarometrin marraskuun suhde oli 38:62, mikä latisti kuljetusyrittäjien joulunalustunnelmia ympäri Euroopan. Se, että suhde parani kymmenen prosenttiyksikköä, on huomattava askel kohti parempaa."
Yleisesti ottaen voidaan siis puhua vahvasta syksystä – kaupat täytettiin aikaisin joulumyyntiä varten, ja joulukuun puolivälissä Euroopan teillä kulki vielä monia lahjoja kuljettavia kuorma-autoja. Sen ansiosta "lomakuukauden" aikana rahdin ja kuormatilan välinen suhde oli hyvä, 47:53.

 

Positiivinen kehitys jatkuu
Yhteenvetona voidaan sanoa, että vuosi 2013 oli jälleen yksi askel kohti talouden vakautumista ja vahvistumista. Rahdin ja kuormatilan välinen suhde koko vuodelta oli 47:53, ja siten parempi kuin vuonna 2012 (45:55). Frings suhtautuu myös tulevaisuuteen optimistisesti: "Tällä hetkellä Euroopan kuljetusmarkkinoiden tilanne on paranemassa edelleen. Luotettavia ennusteita on tietenkin vielä liian aikaista tehdä, mutta hyvä yleinen kehitys jatkuu. Alkaako se jo vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä riippuu siitä, missä määrin talvi hidastaa kauppoja."
Mikäli alkavan vuoden talvi on ankara, odotettavissa on joitakin pullonkauloja. Sen jälkeen tie on kuitenkin vapaa kohti useampia rahteja ja kuljetustoimeksiantoja.

Lataa lehdistötiedote
Ylös