Yhtä helposti voit nyt suunnitella myös kuljetus- ja logistiikkaprosessisi. Olipa kyseessä kuljetusten valmistelu, toteutus tai tilausten hallinta, TIMOCOMin Smart Logistics -järjestelmästä löydät sopivan sovelluksen yrityksesi tarpeiden ja digitalisoinnin asteen mukaan.

ADR

ADR (vaarallinen aine)

ADR tarkoittaa Euroopan laajuista vaarallisia aineita koskevaa sopimusta. Se sisältää tieliikennemääräyksiä koskien pakkaamista, kuorman varmistamista ja vaarallisen aineen merkintöjä.

Termi

ADR on lyhenne sanoista ”Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, eli suomeksi ”eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista”. Kansainvälinen termi ADR on kuljetusalalla niin laajasti käytöstä, että lähes jokainen ymmärtää sen lähes jokaisessa maassa.

Historia

Sopimus solmittiin vuonna 1957 Genevessä, mutta se astui voimaan vasta tammikuun lopussa 1968. Sitä muokataan joka toinen vuosi uusimmilla teknisillä ja juristisilla tiedoilla. Sopimuksen ovat tällä hetkellä allekirjoittaneet kaikki EU-maat, ja ADR on saatettu lainvoimaiseksi EU-asetuksella. Lisäksi nykyään kaikki muutkin eurooppalaiset maat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, samoin kuin Marokko, Tunisia ja jotkin Keski-Aasian maat, jotka aiemmin kuuluivat Neuvostoliittoon. Yhteensä ADR-sopimuksen allekirjoittajamaita on tällä hetkellä 48 (kesäkuu 2017).

Määräykset

Kaikilla vaarallista ainetta kuljettavilla kuorma-autonkuljettajilla on oltava sertifikaatti, jonka virallinen nimi on ”ADR-ajolupa”. Se on voimassa viisi vuotta ja vanhenee automaattisesti, jos sitä ei jatketa ennen voimassaoloajan päättymistä. Ajoluvan jatkamista varten kuljettajan on osallistuttava jatkokoulutuskurssille.

Kaikilla vaarallista ainetta säännöllisesti kuljettavilla yrityksillä on oltava vähintään yksi vaarallisista aineista vastaava vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö on vastuussa vaarallisia aineita koskevien määräysten ja velvoitteiden noudattamisesta.

Kaikissa vaarallista ainetta kuljettavissa kuorma-autoissa on oltava erityiset varusteet. Niihin kuuluvat kiinni ja auki käännettävät oranssit varoitustaulut, kypärä ja suojalasit sekä kaksi palosammutinta.

Tule alan sisäpiiriin

Tilaa nyt uutiskirje, niin saat säännöllisesti asiaankuuluvia artikkeleita, jotka helpottavat jokapäiväistä työtäsi ja laajentavat liiketoimintanäkymiäsi.


Uutiskirjeen tilaus

Ylös