• Kabotaasi

  Kun ulkomaalainen kuljetusliike suorittaa maksua vastaan kuljetustoimeksiantoja tietyn maan sisällä (EU-maa), kyseessä on kabotaasi.

 • kalustonhallinta

  Käsittää jakelun, ajoneuvokaluston (kuorma- ja pakettiautojen, laivojen ja junien) ajojärjestelyn, ohjauksen ja valvonnan. Digitaaliseen kalustonhallintaan käytetään tietokoneohjelmistoja, joihin on liitetty esim. GPS-järjestelmä. Tällainen ohjelmisto

 • Kansainvälinen kuljetus

  Kansainvälisissä kuljetuksissa kuljetetaan rahteja maiden rajojen yli. Yksinkertaisen tavan varmistaa itselleen kansainvälisiä tilauksia tarjoaa rahtipörssi, jossa huolitsijat ja rahdinkuljettajat eri maista julkaisevat tarjouksiaan.

 • kapelli

  Kapelli on kuorma-auton pressupeite. Avolavarakenteella varustetuissa autoissa kapellia käytetään esim. suojaamaan tavaroita huonolta säältä.

 • kappaletavara

  Kaikki pienemmät tavarat, joita voidaan kuljettaa ja lastata kappaleittain. Eli yleisesti kaikki tavarat, mitkä eivät vaadi erillistä kuljetussäiliötä ja voidaan kuljettaa kuorma-autossa, kontissa tai lentokoneessa.

 • Kappaletavarakuljetus

  Kappaletavarakuljetus ei vaadi mitään erikoisvarusteltua ajoneuvoja, useinmiten kuljetukseen käytetään kuitenkin ISO-kontteja. Kappaletavarakuljetuksessa tulee lasti kiinnittää normaalisti. Kappaletavaran kiinnitykseen ei ole erityisiä määräyksiä.

 • Karjakuljetus

  Karjakuljetuksella tai eläinkuljetuksella tarkoitetaan elävien eläinten kuljetusta kuorma-autolla, henkilöautolla, junalla, laivalla tai lentokoneella.

 • kelasyvennys

  Rullien kiinnitykseen ja kuljetukseen suunniteltu lava.

 • KEP

  Lyhennys KEP tulee saksan kielestä: kuriiri-(lähetti-), express-(pikarahti-) ja pakettipalvelut jotka käsittävät kevyitä kappaletavarakuljetuksia. Yksittäisen lähetyksen paino ei ylitä 31 kg.

 • keräilyerä, Kappaletavarakuorma

  Kuorma, joka koostuu useampien lähettäjien kappaletavaroista, jotka huolitsija kokoaa, yhdistää ja jakaa yhteiskuljetuksena eri vastaanottajille.

 • keskusterminaali (hub)

  Kuljetusalalla keskusterminaali on lajittelupaikka, johon tavaravirrat kerätään ja lajitellaan ja uudelleen lastataan eri suunnilla sijaitsevien kohdealueiden suuntaan.

 • Kiinteä päivämäärä

  Kiinteän päivämäärän yhteydessä kuljetustoimeksiannosta sovittaessa päätetään määrätty aika, jolloin kuorma-auto lastataan tai puretaan. Tämän ajan noudattaminen on siten osa sopimusvelvoitteita. Termi Kiinteä päivämäärä korvaa vanhentuneen termin ”määräaikatavara”.

 • Kiireellinen rahti, pikakuljetus

  Kyse on tavaroista, jotka on kuljetettava lyhyen ajan sisällä paikasta toiseen. Tämänkaltaiset kuljetukset ovat osa kuriiri-, pika- ja pakettipalveluita.

 • Kiireelliset kuljetukset

  Tällaisissa kuljetuksissa toimeksianto annetaan lyhyellä aikavälillä ja kiireellisellä aikataululla. Tavarat ja tuotteet on kuljetettava paikasta toiseen määrätyn aikavälin sisällä mahdollisimman nopeasti. Tämänkaltaiset kuljetukset ovat yleisiä spot-markkinoilla.

 • kipattava irtotavara

  Kuiva irtotavara eli esim. rakeiset tuotteet, kuten vilja, hiili, malmi, sora, hiekka tai kivet.

 • kippivaunu

  Erityinen kuorma-auton avolava. Kippivaunussa on yksi taakse ja/tai sivulle kipattava lava (jossa on avattavat sivuseinät) tai taakse kipattava lava, jossa on sivuilla kiinteät, usein korkealle ulottuvat seinät. Kippivaunuja käytetään erityisesti rakennusalalla,

 • kolli

  Kollit ovat yksittäisiä kappalerahteja. Tavaralähetyksen pienimpiä pakkausyksiköitä.

 • kontti

  Tulee latinan sanasta continere, joka tarkoittaa yhteenkokoamista, sisältämistä. Useimmiten normien mukainen suurtilakontti tavaroiden kuljettamista ja säilyttämistä varten.

 • Konttikuljetus

  Konttikuljetuksissa voidaan kontteja kuljettaa eri kuljetusvälineissä. Niin sanotut ISO-kontit soveltuvat laiva-, rautatie- ja tieliikennekuljetuksiin.

 • Kotimaanliikenne

  Kotimaanliikenne tarkoittaa kansallista liikennettä, joka ei kulje maan rajojen yli ja kulkee vain yhden maan sisällä.

 • Kuljetus

  Kuljetuksella tarkoitetaan tavaroiden kuljettamista tavaraliikenteessä tai henkilöiden kuljettamista henkilöliikenteessä.

 • Kuljetus tarjouspyyntö

  Kuljetus-tarjouspyynnöt ovat yleensä kuljetusalalla tarpeellisia ja auttavat löytämään potentiaaleja kuljetuspalveluntuottajia. Tarjouspyyntöön voi täyttää täsmälliset tiedot ja siten löytää omalle kuljetukselle sopivat palveluntarjoajat.

 • Kuljetusbarometri

  TIMOCOM:in kuljetusbarometri on markkinaindikaattori. Se kuvaa rahti- ja kuormatilakapasiteettien ajantasaista tarjoustilannetta Euroopan tieliikennekuljetusmarkkinoilla. Sitä voidaan käyttää hyväksi hintaneuvotteluissa tai markkinahinnoittelussa. Kuljetusbarometri

 • kuljetuspörssi

  Kuljetuspörssi eli rahti- ja kuormatilapörssi on virtuaalinen markkinapaikka lähinnä huolitsijoille ja rahdinkuljettajille. He voivat käydä pörssissä kauppaa avointa tai puuttuvaa rahti- ja kuormatilaa koskevista tarjouksista ja saavuttaa siten ihanteellisen

 • Kuljetussivusto, kuljetusliikkeen kotisivu

  Kuljetussivusto tarkoittaa kuljetuspalveluiden tarjoajan verkkosivua. Siellä on tietoa esimerkiksi yrityksestä, ajoneuvoista ja palveluista.

 • Kuljetussopimus

  Kun kuljetusyritys on ottanut toimeksiannon vastaan, huolintaliike lähettää kuljetusyritykselle toimeksiantoa vastaavan kuljetussopimuksen. Se sisältää kaikki tärkeät tiedot, kuten esimerkiksi lähettäjän/ vastaanottajan, aikataulut, lavametrit, tonnimäärän,

 • Kuljetustenhallintajärjestelmä

  Kuljetustenhallintajärjestelmä on huolitsijoille tarkoitettu työkalu. Kuljetustenhallintajärjestelmän avulla rahtaajalta/valmistajalta tulevia toimeksiantoja on mahdollista käsitellä ja hallinnoida. Sen kautta suunnitellaan kierrokset ja reitit. Huolitsija

 • Kuljetusvälitys

  Kuljetusvälitys välittää erilaisia annettuja kuljetuksia sopiville palveluntarjoajille.

 • Kuljetusyritys

  Kuljetusyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka liiketoimintaa on tavaroiden kuljettaminen määränpäähänsä.

 • kuorma-auto

  Iso tavarankuljetukseen soveltuva ajoneuvo, puhekielessä käytetään nimitystä rekka, saksaksi LKW, englanniksi truck. Kun kuorma-autoon yhdistetään perävaunu, saadaan perävaunuyhdistelmä. Kuorma-autot ovat tarkoitettu ensisijaisesti tavaroiden kuljettamiseen.

Tule alan sisäpiiriin

Tilaa nyt uutiskirje, niin saat säännöllisesti asiaankuuluvia artikkeleita, jotka helpottavat jokapäiväistä työtäsi ja laajentavat liiketoimintanäkymiäsi.


Uutiskirjeen tilaus

Ylös