skip navigation

Kuljetusalan sanakirja

Sanasto merkinnät

A B C D E F H I J K L M O P R S T U V Y
 • Kabotaasi

  Kun ulkomaalainen kuljetusliike suorittaa maksua vastaan kuljetustoimeksiantoja tietyn maan sisällä (EU-maa), kyseessä on [...]

 • kalustonhallinta

  Käsittää jakelun, ajoneuvokaluston (kuorma- ja pakettiautojen, laivojen ja junien) ajojärjestelyn, ohjauksen ja valvonnan. Digitaaliseen kalustonhallintaan käytetään tietokoneohjelmistoja, joihin on [...]

 • Kansainvälinen kuljetus

  Kansainvälisissä kuljetuksissa kuljetetaan rahteja maiden rajojen yli. Yksinkertaisen tavan varmistaa itselleen kansainvälisiä tilauksia tarjoaa rahtipörssi, jossa huolitsijat ja rahdinkuljettajat [...]

 • kapelli

  Kapelli on kuorma-auton pressupeite. Avolavarakenteella varustetuissa autoissa kapellia käytetään esim. suojaamaan tavaroita huonolta [...]

 • kappaletavara

  Kaikki pienemmät tavarat, joita voidaan kuljettaa ja lastata kappaleittain. Eli yleisesti kaikki tavarat, mitkä eivät vaadi erillistä kuljetussäiliötä ja voidaan kuljettaa kuorma-autossa, kontissa [...]

 • Kappaletavarakuljetus

  Kappaletavarakuljetus ei vaadi mitään erikoisvarusteltua ajoneuvoja, useinmiten kuljetukseen käytetään kuitenkin ISO-kontteja. Kappaletavarakuljetuksessa tulee lasti kiinnittää normaalisti. [...]

 • Karjakuljetus

  Karjakuljetuksella tai eläinkuljetuksella tarkoitetaan elävien eläinten kuljetusta kuorma-autolla, henkilöautolla, junalla, laivalla tai [...]

 • kelasyvennys

  Rullien kiinnitykseen ja kuljetukseen suunniteltu [...]

 • KEP

  Lyhennys KEP tulee saksan kielestä: kuriiri-(lähetti-), express-(pikarahti-) ja pakettipalvelut jotka käsittävät kevyitä kappaletavarakuljetuksia. Yksittäisen lähetyksen paino ei ylitä 31 [...]

 • keräilyerä, Kappaletavarakuorma

  Kuorma, joka koostuu useampien lähettäjien kappaletavaroista, jotka huolitsija kokoaa, yhdistää ja jakaa yhteiskuljetuksena eri [...]

 • keskusterminaali (hub)

  Kuljetusalalla keskusterminaali on lajittelupaikka, johon tavaravirrat kerätään ja lajitellaan ja uudelleen lastataan eri suunnilla sijaitsevien kohdealueiden [...]

 • Kiinteä päivämäärä

  Kiinteän päivämäärän yhteydessä kuljetustoimeksiannosta sovittaessa päätetään määrätty aika, jolloin kuorma-auto lastataan tai puretaan. Tämän ajan noudattaminen on siten osa sopimusvelvoitteita. [...]

 • Kiireellinen rahti, pikakuljetus

  Kyse on tavaroista, jotka on kuljetettava lyhyen ajan sisällä paikasta toiseen. Tämänkaltaiset kuljetukset ovat osa kuriiri-, pika- ja [...]

 • Kiireelliset kuljetukset

  Tällaisissa kuljetuksissa toimeksianto annetaan lyhyellä aikavälillä ja kiireellisellä aikataululla. Tavarat ja tuotteet on kuljetettava paikasta toiseen määrätyn aikavälin sisällä mahdollisimman [...]

 • kipattava irtotavara

  Kuiva irtotavara eli esim. rakeiset tuotteet, kuten vilja, hiili, malmi, sora, hiekka tai [...]

 • kippivaunu

  Erityinen kuorma-auton avolava. Kippivaunussa on yksi taakse ja/tai sivulle kipattava lava (jossa on avattavat sivuseinät) tai taakse kipattava lava, jossa on sivuilla kiinteät, usein korkealle [...]

 • kolli

  Kollit ovat yksittäisiä kappalerahteja. Tavaralähetyksen pienimpiä [...]

 • kontti

  Tulee latinan sanasta continere, joka tarkoittaa yhteenkokoamista, sisältämistä. Useimmiten normien mukainen suurtilakontti tavaroiden kuljettamista ja säilyttämistä [...]

 • Konttikuljetus

  Konttikuljetuksissa voidaan kontteja kuljettaa eri kuljetusvälineissä. Niin sanotut ISO-kontit soveltuvat laiva-, rautatie- ja [...]

 • Kotimaanliikenne

  Kotimaanliikenne tarkoittaa kansallista liikennettä, joka ei kulje maan rajojen yli ja kulkee vain yhden maan [...]

 • Kuljetus

  Kuljetuksella tarkoitetaan tavaroiden kuljettamista tavaraliikenteessä tai henkilöiden kuljettamista [...]

 • Kuljetus tarjouspyyntö

  Kuljetus-tarjouspyynnöt ovat yleensä kuljetusalalla tarpeellisia ja auttavat löytämään potentiaaleja kuljetuspalveluntuottajia. Tarjouspyyntöön voi täyttää täsmälliset tiedot ja siten löytää omalle [...]

 • Kuljetusbarometri

  TIMOCOM:in kuljetusbarometri on markkinaindikaattori. Se kuvaa rahti- ja kuormatilakapasiteettien ajantasaista tarjoustilannetta Euroopan tieliikennekuljetusmarkkinoilla. Sitä voidaan käyttää [...]

 • kuljetuspörssi

  Kuljetuspörssi eli rahti- ja kuormatilapörssi on virtuaalinen markkinapaikka lähinnä huolitsijoille ja rahdinkuljettajille. He voivat käydä pörssissä kauppaa avointa tai puuttuvaa rahti- ja [...]

 • Kuljetussivusto, kuljetusliikkeen kotisivu

  Kuljetussivusto tarkoittaa kuljetuspalveluiden tarjoajan verkkosivua. Siellä on tietoa esimerkiksi yrityksestä, ajoneuvoista ja [...]

 • Kuljetussopimus

  Kun kuljetusyritys on ottanut toimeksiannon vastaan, huolintaliike lähettää kuljetusyritykselle toimeksiantoa vastaavan kuljetussopimuksen. Se sisältää kaikki tärkeät tiedot, kuten esimerkiksi [...]

 • Kuljetustenhallintajärjestelmä

  Kuljetustenhallintajärjestelmä on huolitsijoille tarkoitettu työkalu. Kuljetustenhallintajärjestelmän avulla rahtaajalta/valmistajalta tulevia toimeksiantoja on mahdollista käsitellä ja hallinnoida. [...]

 • Kuljetusvälitys

  Kuljetusvälitys välittää erilaisia annettuja kuljetuksia sopiville [...]

 • Kuljetusyritys

  Kuljetusyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka liiketoimintaa on tavaroiden kuljettaminen [...]

 • kuorma-auto

  Iso tavarankuljetukseen soveltuva ajoneuvo, puhekielessä käytetään nimitystä rekka, saksaksi LKW, englanniksi truck. Kun kuorma-autoon yhdistetään perävaunu, saadaan perävaunuyhdistelmä. [...]

 • kuorma-auton rakenne

  Esim. pressutraileri, katettu [...]

 • kuorma-autorahti

  Kuorma-autorahdilla tarkoitetaan kuorma-autolla kuljetettavia [...]

 • kuormametri

  Standardisoitu kuorma-autoliikenteen mitta. Yksi kuormametri on kuormatilan 1 pituusmetri. Kuorma-auton leveyden n. 2,40 m johdosta 1 kuormametri on noin 2,4 m2 (2,40 m leveyttä x 1 m [...]

 • kuormapörssi

  Kuormapörssi on virtuaalinen markkinapaikka lähinnä huolitsijoille ja rahdinkuljettajille. Pörssin käyttäjät voivat tarjota rahtejaan kuljetettavaksi, joille ei vielä ole löytynyt [...]

 • kuormatavara kuljetukset

  Kuormatavara kuljetuksilla tarkoitetaan kaikenlaisten tavaroiden ja hyödykkeiden kuljetusta jollakin kulkuneuvolla, kuten kuorma-autolla, henkilöautolla, junalla, laivalla tai lentokoneella. [...]

 • kuormatilapörssi

  Kuormatilapörssi on virtuaalinen markkinapaikka lähinnä huolitsijoille ja rahdinkuljettajille. He voivat käydä pörssissä kauppaa avointa tai puuttuvaa kuormatilaa koskevista tarjouksista ja [...]

 • kuriiripalvelu

  (lat. currere = juosta, kiirehtiä). Kuriiripalvelu toimittaa pikaisesti pienempiä lähetyksiä suoraan lähettäjältä [...]

 • KVO

  Saksan kuorma-autoliikennettä ja tavaroiden kaukokuljetuksia säätelevä [...]

 • Kylmäkuljetus

  Kylmäkuljetuksessa kuljetetaan lasteja, jotka tulee pitää kylmänä, kuten esimerkiksi elintarvikkeita. Tähän tarkoitukseen valmistetaan kuorma-autoja joissa on kylmätekniikka [...]

Ylös