skip navigation

Kuljetusalan sanakirja

Sanasto merkinnät

A B C D E F H I J K L M O P R S T U V Y

CEMT-lupa

CEMT-lupa (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Euroopan liikenneministerikonferenssi) myöntää yrityksille oikeuden kuljettaa kuormatavaroita maan rajojen ylittävässä tavaraliikenteessä CEMT-jäsenvaltioiden välillä (OECD-maiden lisäksi näihin kuuluu myös monia Itä- ja Kaakkois-Euroopan valtioita). CEMT-lupa ei oikeuta CEMT-jäsenvaltion sisäisiin kuljetuksiin eikä CEMT-jäsenvaltion ja CEMT-sopimuksen ulkopuolella olevien maiden välisiin kuljetuksiin.
Luvan myöntää Ajoneuvohallintokeskus (liikenne- ja viestintäministeriö). Sen käyttö tapahtuu tarkkojen määräyksien alaisina, joilla määritetään muun muassa ajoneuvoluokat (EURO 1 - 4). Lupa myönnetään vapaan harkinnan perusteella eikä hakijalla ole lakiin perustuvaa oikeutta luvan saamiseen. Lupa on oltava mukana joka ajossa – sekä kuormattuna että tyhjäajossa – ja se on täytettävä ennen ajoa. Lupa on voimassa kalenterivuosittain.

Ylös