skip navigation

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaaralliset aineet ovat materiaaleja tai tavaroita, jotka ovat koostumukseltaan vaarallisia. Tälläisen lastin kuljetuksessa tulee noudattaa erityisiä säädöksiä ja kuljetus tulee merkitä varoituskuvin ja -tauluin. Näistä merkinnöistä käy ilmi kuljetettavan lastin koostumus ja siitä aiheutuva vaara, mikäli vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuu onnettomuus.

Ylös