Yhtä helposti voit nyt suunnitella myös kuljetus- ja logistiikkaprosessisi. Olipa kyseessä kuljetusten valmistelu, toteutus tai tilausten hallinta, TIMOCOMin Smart Logistics -järjestelmästä löydät sopivan sovelluksen yrityksesi tarpeiden ja digitalisoinnin asteen mukaan.

Yrityslogistiikka

Yrityslogistiikka tarkoittaa yrityksen kaikkea logistiikkaa. Siihen sisältyvät kaikki yrityksen sisäiset ja yhteiset logistiikkaan liittyvät aspektit. Esimerkiksi hankinta, tuotannon sisäinen logistiikka sekä tuotettujen tavaroiden lähetys ja jakelu.

Termi
Liiketaloustieteessä termi ”logistiikka” tarkoittaa fyysisen tavaravirran sekä siihen liittyvän tietovirran suunnittelua, ohjausta, suorittamista ja hallintaa yrityksen koko toimitusketjun laajuudelta.

Periaatteessa kaikkien yritysten on huolehdittava logistiikasta, alasta huolimatta. Yrityslogistiikka on tässä yläkäsite, jolla viitataan kulloisenkin yrityksen moniin erilaisiin logistiikkavaatimuksiin. Yritykset, jotka toimivat logistiikan alalla, ovat erikoistuneet fyysiseen tavaravirtaan ja huolehtivat siitä sekä siihen liittyvistä tehtävistä palveluntarjoajana muiden yritysten puolesta, etenkin tavarakuljetusten alalla.

Tule alan sisäpiiriin

Tilaa nyt uutiskirje, niin saat säännöllisesti asiaankuuluvia artikkeleita, jotka helpottavat jokapäiväistä työtäsi ja laajentavat liiketoimintanäkymiäsi.


Uutiskirjeen tilaus

Ylös